Charakterystyki zaworów regulacyjnych jako nastawników-sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2226
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyki zaworów regulacyjnych jako nastawników-sprawozdanie - strona 1

Fragment notatki:

Sprawozdanie z laboratorium Automatyki
Ćwiczenie 3A - „Charakterystyki zaworów regulacyjnych jako nastawników”
Schemat stanowiska
Rys.1.1 - schemat stanowiska laboratoryjnego
Tabele pomiarowe
Tab.2.1 - pomiary wykonywane w trakcie laboratorium
l.p.
h
t
Δy
Δx
obroty
°C
1
0
20
8
770
2
0,5
20
30
315
3
1
21
48
150
4
1,5
22
48
85
5
2
23
49
65
6
2,5
24
50
45
7
3
25
52
30
8
3,5
25
53
25
9
4
26
55
21
10
4,5
26
55
18
11
5
27
55
15
12
5
27
48
15
13
4,5
28
47
15
14
4
28
46
15
15
3,5
29
45
20
16
3
29
44
25
17
2,5
30
44
40
18
2
30
43
65
19
1,5
30
41
75
20
1
30
39
126
21
0,5
30
30
285
22
0
30
8
736
Gdzie:
h - skok zaworu


(…)


Gdzie:
- spadek ciśnienia na zaworze
- spadek ciśnienia na zwężce pomiarowej
- współczynnik wymiarowy zaworu (def. strumień objętości wody, przepływający przy spadku ciśnienia równym 1 bar)
- strumień objętości
- strumień masy
a - autorytet zaworu w układzie
- pole przekroju poprzecznego przewodu
- współczynnik Coriolisa
Tab.3.2 -wyniki odniesione do wartości najwyższych(bezwymiarowe)
l.p.
h*
a*
1
0,0
0,138…
… obliczenia
(4.1) (4.2) (4.3) (4.4) (4.5) (4.6) W przypadku wielkości bezwymiarowych, obliczenie zawsze polegało na odniesieniu i-tego pomiaru do pomiaru, którego wartość była największa - np:
(4.8) Wykresy
Wykres 5.1 - zależność strumienia objętości od spadku ciśnienia na badanym zaworze
Wykres 5.2 - charakterystyka robocza badanego zaworu
Wykres 5.3 - charakterystyka przepływowa badanego zaworu
Wnioski…
… niż 0,2.
Zawór może objawiać pewną trudność regulacyjną w przypadku maksymalnego i minimalnego otwarcia, gdyż w przypadku minimalnego otwarcia bardzo dynamicznie zmienia się strumień objętości (Wykres 5.2), zaś w przypadku maksymalnego otwarcia charakterystyka przepływowa (Wykres 5.3) odbiega od liniowej.
Autorytet zaworu jest stosunkiem spadku ciśnienia na tym zaworze do sumy spadków ciśnienia w całej…
… to na fakt wzrostu trudności regulacji układów wraz ze wzrostem stopnia ich skomplikowania (ilości zaworów oraz innych przeszkód miejscowych) oraz ich wielkości (większe znaczenie strat liniowych w przypadku znacznego wzrostu długości układu). Za przykład takiego układu może służyć miejska sieć ciepłownicza wraz z regulującą jej pracę automatyką pogodową.
W przypadku skoku zaworu równego 0 (całkowite zamknięcie zaworu) nie powinniśmy odnotować spadku ciśnienia na zwężce (nie powinno być przepływu). Może to oznaczać niewielką nieszczelność badanego zaworu lub występowanie luzów w siłownikach odpowiadających za zamknięcie zaworu.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz