Charakterystyka poglądu stoicyzmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka poglądu stoicyzmu - strona 1

Fragment notatki:

Charakterystyka stoicyzmu, idea społeczności powszechnej i powiązania stoicyzmu z safizmem (strony: 46-50): Stoicyzm to Kierunek filozoficzny, który powstał w okresie upadku klasycznych polis (miast-państw).
Zrodził się w Grecji okresu hellenizmu.
Cechował się ucieczką od problematyki politycznej do problematyki etycznej.
Wywarł wpływ na rozwój wyobraźni socjologicznej, choć nie pozostawił po sobie żadnego wybitnego dzieła. Idea społeczności powszechnej - pojęcie, które pojawiło się, gdy został obalony jedne z dogmatów myśli klasycznej, bezwzględny podział na wolnych i niewolników, obywateli i nieobywateli. W społeczności powszechnej mieli partycypować wszyscy ludzie, niezależnie od swojej aktualnej pozycji w strukturach władzy, przywileju i bogactwa. W obliczu natury nie ma panów i niewolników, Greków i barbarzyńców, są tyko ludzie równi, chociaż różniący się od siebie obyczajami i kondycjami. Prawo naturalne, - wobec którego wszyscy są równi, nie zostało ono ustalone i spisane oraz nie sankcjonuje żadnego ustroju politycznego. Jest ono zaprzeczeniem prawa pozytywnego Podwójna przynależność jednostki (powiązanie z safizmem) - jednostka należy do rodzaju ludzkiego (podlega normom prawa naturalnego) oraz do państwa (podlega normom prawa pozytywnego), (nawiązani do krytycznego dualizmu).
Jednostka jest fundamentem dwóch porządków:
Moralnego (i rozumnego)
Politycznego (i nie zawsze rozumnego
Rozdział etyki i polityki wynikający z tego, że państwo przestało być czymś, nad czym się panuje. W tych warunkach filozofowie dążyli głównie do rozstrzygania zagadnień osobowości, moralności, celu i sensu życia. Stoicyzm w myśli rzymskie j rozwijał się w dwóch liniach: Linii koncepcji prawniczych (reprezentowanej przez Cycerona i kodyfikatorów prawa rzymskiego) - odnowienie teorii państwa i podjęcie próby odnalezienia miejsca jednostki w państwie:
Prawo naturalne - „prawo rzetelnego rozumu” - jest wieczne i nieodmienne, obejmuje wszystkich i zawsze.
Cyceron był pierwszym myślicielem prawnikiem.
Państwo należy rozważać w kategoriach prawniczej kompetencji i uprawnień - ten pogląd nie miał odpowiednika w myśli greckiej.
Człowiek ma „wrodzony pęd do życia zbiorowego” jak twierdził wcześniej Arystoteles, ale zdaniem Cycerona, żeby mówić o państwie potrzebne są prawa i władza.
Państwo - oparty na przepisach prawa związek obywateli.
Cyceron rozbudował Arystotelesowską triadę, rodzina, gmina, państwo, na coniugium, civitas (odpowiednik greckiej polis), gens, societa humana).
Wszechświat jest poddany rządom Boga. Linii filozofii moralnej ( reprezentowanej przez Senekę):
Brak zainteresowania problematyką instytucji politycznych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz