Charakterystyka banku na podstawie bilansu - Rachunek zysków i strat

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka banku na podstawie bilansu - Rachunek zysków i strat - strona 1 Charakterystyka banku na podstawie bilansu - Rachunek zysków i strat - strona 2 Charakterystyka banku na podstawie bilansu - Rachunek zysków i strat - strona 3

Fragment notatki:

Analiza pozioma i pionowa bilansu jest analizą zmian w bezwzględnych i względnych wielkościach aktywów i pasywów.

Jest analizą porównania wielkości i ich struktury. Pozwala ona na zaobserwowanie podstawowych faktów dotyczących rozwoju działalności banku, proporcji występujących między składnikami bilansu, a także na sformułowanie głównych pytań i hipotez do sprawdzenia w toku dalszych badań. Pozwala ona również w pewnych wypadkach na stwierdzenie wyraźnych nieprawidłowości. Jednakże analiza samego bilansu nie daje obrazu sytuacji banku. Z reguły wymaga ona uzupełnienia badaniem dochodów i kosztów, jakie przynoszą poszczególne pozycje aktywów i pasywów, a ponadto sięgania do informacji spoza ewidencji rachunkowej, np. dokonania przeglądu portfela kredytowego.

(…)

… analizować z punktu widzenia kształtowania się:

Aktywów - generujących przychody;

Pasywów - generujących koszty.

W rachunku zysków i strat, obok porównania wartości bezwzględnej, wyliczamy poszczególne źródła jego pochodzenia według rodzajów operacji. Istotne są trzy udziały:

Udział dochodów odsetkowych (przychody - koszty odsetek),

Udział dochodów pozaodsetkowych (prowizje + opłaty + pozostałe przychody +/- saldo strat i zysków +/- z pozycji wymiany),

Zysk netto w dochodach brutto.

Dane z bilansu i rachunku zysków i strat dają słabą orientację o sytuacji analizowanego banku. Pogłębiony obraz daje analiza wskaźnikowa. Jest ona przydatna szczególnie w porównaniach dynamicznych i ocenie banku na tle innych banków. Analiza wskaźnikowa to ocena relacji pomiędzy wielkościami. Analizy wskaźnikowej można dokonać…

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz