Ceramika budowlana - badanie - Nasiąkliwość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ceramika budowlana - badanie  - Nasiąkliwość - strona 1 Ceramika budowlana - badanie  - Nasiąkliwość - strona 2 Ceramika budowlana - badanie  - Nasiąkliwość - strona 3

Fragment notatki:

MATERIAŁY BUDOWLANE
Ćwiczenie nr 3
Temat: Ceramika budowlana
Zespół nr 3
1. X X X R.A. 2004/2005
Grupa X
Semestr 2
Ocena
WIADOMOŚCI OGÓLNE Ceramiką nazywamy tworzywo uformowane, a następnie wypalone lub spieczone z glin naturalnych albo ich mieszanin. Ceramika należy do najstarszych tworzyw wyrabianych przez człowieka. Wyroby te, ze względu na ich wielowiekowe zastosowanie SA materiałami wypróbowanymi i wysoce cenionymi w budownictwie.
Ze względu na strukturę wyroby ceramiczne dzielimy na trzy grupy:
Wyroby ceramiczne o strukturze porowatej - chłonące wodę, o nasiąkliwości do 22%, tzw. Ceramika czerwona wypalana w temperaturze 900-1100 0 C
Wyroby o strukturze zwartej, spieczonej - o bardzo małej porowatości, nasiąkliwości 6-12%, otrzymywane przez spiekanie w temperaturze 1100-1300 0 C
Wyroby z ceramiki szlachetnej i półszlachetnej - fajansowe, porcelanowe, majolikowe.
Wyroby ceglarskie produkuje się z glin odpowiedniej przeróbce i uformowaniu, wypala się w temperaturze 850-1000 0 C. Gliny w głównej mierze składają się z uwodnionych minerałów ilastych, które w stanie naturalnym po nawilżeniu mają cechy plastyczne (gliny dają się łatwo formować). Po wypaleniu minerały (gliny) tracą wodę chemicznie związaną, przez co stają się materiałem nieelastycznym, a wyroby są mrozoodporne. Barwa większości wyrobów ceglarskich jest czerwona (z odcieniami), co świadczy o ich zanieczyszczeniu związkami żelaza.
Do grupy materiałów ceramicznych o strukturze zwartej, spieczonej, należą wyroby klinkierowe w postaci cegieł, kształtek i płytek, kamionkowe w postaci płytek, kształtek i rur, a także cegły kominowe i kanalizacyjne. Do produkcji klinkieru budowlanego przydatne są gliny z małą zawartością piasku charakteryzujące się znaczną różnicą temperatur spiekania i topnienia. Klinkier jest materiałem w znacznej części lub całkowicie spieczonym, o strukturze bardzo ścisłej z małą ilością porów, pozwalającej na uzyskanie nasiąkliwości 6-12% i dużej wytrzymałości mechanicznej na ściskanie (do 100MPa). Jest odporny na działanie wysokiej temperatury pod warunkiem, że nie zostanie nagle ostudzony lub polany wodą. Jest materiałem odpornym nie tylko na działanie wody, ale i kwasu. Może być stosowany w środowisku kwasów zimnych i gorących o dużym stężeniu. Do budowy ścian domów mieszkalnych nie jest stosowany z powodu znacznego współczynnika przewodności cieplnej. Używany jest natomiast do licowania budynków, w kanalizacji, w drogownictwie, do wykonywania posadzek zwykłych i chemoodpornych, na wykładziny w budownictwie przemysłowym. Wyrobom klinkierowym do licowania nadaje się przeważnie powierzchnię licową zeszkloną, aby uzyskać ładniejszy wygląd i utrudnić osadzanie się brudu. Stosowana jest niekiedy tzw. Polewa solna, która daje błyszczący wygląd.


(…)

… powierzchniach
Wymiary - 248 x 118 x 65 mm (wg normy 250 x 120 x 65). Norma dopuszcza odchyłkę wielkości nie przekraczającą 2 - 4 mm.
Masa - 2815 g
Objętość- 1,902 m3
Gęstość objętościowa - wg normy powinna wynosić nie mniej niż 1200 kg/m3 i nie więcej niż 2500 kg/m3
- 1480 kg/m3 Wady (wg normy PN-B-12008:1996):
Skrzywienia powierzchni i krawędzi
Odchylenia od kąta prostego między powierzchniami podstawy a bocznymi
Odchylenia od kąta prostego między powierzchniami bocznymi
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży
Odpryski i wytopy na powierzchniach bocznych licowych
Odpryski i wytopy na powierzchniach bocznych nie licowych
Pęknięcia na powierzchniach bocznych licowych
Pęknięcia na powierzchniach bocznych nie licowych długości większej niż 6 mm
- wyraźne pęknięcia na całej grubości - nie spełnia wymagań normowych
Zawartość margla - związki wapnia powodują reakcje pęczniejące, wewnętrzne naprężenia, w wyniku czego cegła pęka - brak margla
Szkodliwa zawartość soli mineralnych - wg normy w przypadku cegieł grupy L nie dopuszcza się żadnych nalotów i wykwitów
- niewielkie naloty
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych - określone współczynnikami kwalifikacyjnymi f1 i f2 , powinna wznosić: f1…
… i po spojeniu uzyskanych połówek zaprawą cementową. Okres dojrzewania przygotowanej próbki powinien wynosić nie mniej niż 6 dni. Po uzyskaniu obciążenia niszczącego F [kN], wytrzymałość na ściskanie Rc należy obliczyć ze wzoru:
,
gdzie A - powierzchnia ściskana w m2 WYKONANE BADANIA - CEGŁA KLINKIEROWA SZCZELINOWA (wg normy PN-B-12008:1996)
Kształt - prostopadłościan o prostych krawędziach i płaskich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz