budownictwo ogólne II - zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
budownictwo ogólne II - zagadnienia na egzamin - strona 1 budownictwo ogólne II - zagadnienia na egzamin - strona 2 budownictwo ogólne II - zagadnienia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia obowiązujące na egzamin z Budownictwa Ogólnego II
1. Obciążenia wg starych norm: Klasyfikacja obciążeń, stałe, zmienne. Zasady ustalania obciążeń , obc.
charakteryst. obc. obliczeniowe. Kombinacje obciążeń : podstawowa, wyjątkowa, obciążenia w stanach
granicznych użytkowania (zapisać wzorami).
2. Obciążenie śniegiem, wiatrem, zasady ustalania (wzory).
3. Obciążenia składane z kilku obciążeń zmiennych (redukcja obciążeń zmiennych).
4. EN Na jak długie okresy użytkowania projektuje się konstrukcje budowlane?
5. EN Co rozumie się przez sytuację obliczeniową? Jakie mogą być?
6. Stany graniczne nośności wg EN (wymienić cztery).
7. Definicja stanów granicznych użytkowalności wg EN.
8. Wg EN wśród oddziaływań zmiennych jedno uznaje się za główne (wiodące) Qk. Podać zapis wzorami
wartości obciążeń charakterystycznych towarzyszących.
9. EN podać podstawową kombinację oddziaływań dla budynków w stanie granicznym nośności (ULS-STR) w
przypadku trwałych i przejściowych sytuacji obliczeniowych.
10. Jak obliczamy wg EN charakterystyczne obciążenie śniegiem dachu (wzory).
11. Kategorie terenu wg EN.
12. Jak określamy podstawową wartość bazową prędkości wiatru a jak bazową prędkość wiatru (różnica?) wg
EN.
13. Wzory na obciążenie wiatrem wg EN.
14. Ogólna charakterystyka metody stanów granicznych.
15. Wytrzymałość charakterystyczna , obliczeniowa, częściowe współczynniki bezpieczeństwa współczynniki
korekcyjne.
16. Klasy drewna, wytrzym. charakterystyczna, obliczeniowa, wpływ wilgotności na wytrzymałość i czasu na
ugięcia.
17. Sprawdzanie w I i II stanie granicznym belek drewnianych w stropie.
18. Obliczanie słupów podpierających płatwie, również mieczami w płaszczyźnie płatwi.
19. Obliczanie krokwi jako elementów zginanych i ściskanych.
20. Obliczanie belek dwukierunkowo zginanych (przykład elementu więźby dachowej).
27.
28.
29.
Podać wzory na nośność jętki oraz kleszczy.
Schematy statyczne dachów: jętkowego, krokwiowego. płatwiowo – kleszczowego.
Jakie są kryteria podziału elementów murowych na grupy? Ile mamy grup?
Jakie znasz metody wyznaczania wytrzymałości charakterystycznej muru zgodnie z normą PN-B-03002-1999.
Podać sposób wyznaczenia wytrzymałości charakterystycznej muru w oparciu o badania cegieł lub pustaków
albo bloczków i zaprawy w murze.
Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie. Zdefiniować kategorię wykonania robót i kategorię produkcji
elementów murowych.
Jakie inne wytrzymałości muru możesz wymienić poza wytrzymałością na ściskanie?
Doraźny i długotrwały moduł sprężystości muru, do jakich obliczeń są wykorzystywane?
Wymiarowanie murów , jak sprawdzamy nośność muru na ściskanie.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Nośność muru gdy model obliczeniowy jest przegubowy.
Nośność muru na docisk (pokazać rysunki wyjaśniające).
Obliczanie mimośrodów w murze.
Obliczanie nośności muru zginanego (płyty w stropie Kleina).
Schematy statyczne i długości obliczeniowe belek stropowych.
Warunki, które muszą być spełnione aby belkę w stropie

(…)

… celu dźwięki są korygowane według krzywych korekcji, jakich krzywych korekcji?
Zdefiniować średni poziom hałasu zmiennego w czasie. Najlepiej zapisać wzorem.
Od czego zależą dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w pomieszczeniach. Podać przykłady, gdzie
znajdują się zestawienia tych poziomów dla wszystkich pomieszczeń?
57. Na czym polega ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń? Podać obszar możliwych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz