Budowle upustowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowle upustowe-opracowanie - strona 1 Budowle upustowe-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

BUDOWLE UPUSTOWE
*Przelewy stokowe budowle stanowiące jaz stały lub z zamknięciami, usytuowany na granicy zbiornika przy stoku i połączone prostopadłym do budowli kanałem z wodą dolną. *Przelewy boczne - budowle o konstrukcji i usytuowaniu jak w przypadku przelewów stokowych, lecz połączonych z dolną wodą kanałem równoległym do progu przelewu. *Przelewy sztolniowe, w których sam przelew o krzywoliniowym kształcie w planie( okrąg lufa część okręgu) usytuowany jest na zbiorniku lub w pobliżu jego brzegu i łączy się z wodą dolną przewodem sztolniowym pionowym lub nachylonym pod pewnym kątem do pionu, *Przelewy wieżowe, używane stosunkowo rzadko, składają się z wieży, w której umieszczone są właściwe otwory przelewowe i przewód rurowy łączący przelew z wodą dolną. Przelewy te stosowane są głównie przy zaporach ziemnych, przy czym łączy sieje w jednej budowli ze spustami. *Przelewy lewarowe lewary wykonane jako samodzielne budowle działają automatycznie po podniesieniu zwierciadła wody górnej do pewnej określonej wysokości.
Podział budowli piętrzących i upustowych: *ze wzg na przeznaczenie dla gałę gosp: energetyczne, melioracyjne/rolnicze, przeciwpowodziowe, żeglug, retencyjne, wodoc-kanaliz *rola w przeprowadzaniu wód : upusty wód wielkich, spusty, up awaryjne, urządz specj. *główny cel budowli: uzyskanie piętrzenia(jazy, przelewy),magazynowanie wody-zapory *łączenie lub rozdzielanie różnych funkcji: samodzielne, zespolone *schemat hydrauliczny przepuszczania wód: 1-inne schematy (prz upustów lewarowych, konstr specj) 2-przepuszczanie ciśnieniowe: o małym(leżaki upustów szybowych)/dużym ( prz up rurowych) spadku, pionowe(szyby i wieże up szybowych)3-kanały bezciśnieniowe: otwarte(o dużym /małym spadku),zamknięte *usytuowanie budowli względem rzeki: dolinowe, brzegowe *usytuowanie bud na wysokości zapory: powierzchniowe, środkowe, denne *materiał: ziemne, kamienne, ceglane, drewno, beton, żelbet, mix * typ konstrukcji : zwarte (bryła, rama odwrócona),wolnostojące(na skale) Upusty: Samodzielne upusty zbiornikowe: *czołowe *stokowe *lewarowe *rurowe *wieżowe *spusty *upusty awaryjne *boczne *sztolniowe: 3 grupy: tunelowe, brzegowe, korytowe *dolinowy up pow stały/ruchomy/ruch głęboki; up rurowy środkowy/denny(spust);brzegowy up pow stały, up sztolniowy. PRZELEWY. Przelew: konstrukcja przegradzająca przewód o swobodnym zw wody, jeśli woda po spiętrzeniu przelewa się przez tę przegrodę; pojęcie to jest rozumiane jako budowla i jako zjawisko występujące. Rodzaje: *niezatopiony, *zatopiony, *o kształtach praktycznych, *o szerokiej koronie, *o ostrej koronie

(…)

…: -prostopadłe, -ukośne, -boczne, *podział ze względu na kształt w planie: -prostoliniowy, -załamany, -kołowy, -o kształtach złożonych, *podział ze względu na przeznaczenie: -budowlane: przelewy przez które przeprowadzana jest woda w hydrotechnicznych budowlach upustowych, ujęciach stopniach i innych budowlach hydrotechnicznych na zbiornikach, rzekach i kanałach, -pomiarowe: przeznaczone do pomiaru natężenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz