BSiE- Prawo do posiadania broni w USA - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
BSiE- Prawo do posiadania broni w USA - wykład - strona 1 BSiE- Prawo do posiadania broni w USA - wykład - strona 2 BSiE- Prawo do posiadania broni w USA - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
Prawo do posiadania i noszenia broni w Stanach Zjednoczonych
Dorota Olejniczak
Informacja BSE nr 514
I
Druga Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych stanowi:
"Dobrze zorganizowana milicja jest niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego państwa; prawo obywateli do
posiadania i noszenia broni nie może być naruszone."
Druga Poprawka jest konstytucyjną gwarancją prawa indywidualnego (prawa każdego obywatela) do
posiadania i noszenia broni.
Ograniczenia wprowadzane przez ustawodawstwo federalne i stanowe nie mogą być podstawą do naruszenia
istoty prawa gwarantowanego konstytucyjnie.
II
Na poziomie prawa federalnego wskazać można dwie kategorie podmiotów, uwzględniając różny sposób
realizacji praw związanych z posiadaniem broni:
1. - podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji bądź szeroko rozumianego obrotu
bronią. Do tych podmiotów odnosi się prawo federalne regulując zasady udzielania zezwoleń (licencji) na
prowadzenie działalności i wprowadzając mechanizmy umożliwiające sprawowanie kontroli nad tą
działalnością.
2. - indywidualni obywatele. Prawo federalne wprowadza ograniczenia w zakresie posiadania i noszenia broni
związane z ochroną pewnych miejsc czy obiektów. Prawo federalne nie zezwala także pewnym kategoriom
osób na nabycie czy posiadanie broni. Ponadto, ograniczenia jakim podlegają podmioty wskazane w p. 1 mogą
wpływać na realizację praw indywidualnych nabywców.
1) Zezwolenia dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i obrotu
bronią
Regulacje federalne dotyczą handlu "międzystanowego i zagranicznego", czyli transakcji obejmujących jakieś
miejsce w jednym stanie oraz miejsca położone poza tym stanem.
Importem, produkcją, dostarczaniem, sprzedażą broni i amunicji oraz transportem i spedycją w tym zakresie,
mogą zajmować się tylko osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, które uzyskały wymagane
zezwolenie.
Warunkiem uzyskania zezwolenia jest złożenie odpowiedniego wniosku do Ministra Skarbu. Wniosek
powinien zawierać elementy umożliwiające weryfikację dopuszczalności uzyskania zezwolenia.
Wnioskodawca wnosi opłatę, której wysokość jest uzależniona od liczby miejsc w jakich prowadzona będzie
działalność, rodzaju prowadzonej działalności (import, produkcja) oraz rodzaju broni.
Jeśli wniosek został właściwie wypełniony i uiszczono należną opłatę, minister, w ciągu 45 dni, wydaje
zezwolenie. Zezwolenie uprawnia do przewożenia, spedycji, otrzymywania broni i amunicji wymienionej w
treści zezwolenia, w handlu międzystanowym i zagranicznym, na czas ważności zezwolenia.
O odmowie wydania zezwolenia (a także o decyzji cofnięcia uprzednio wydanego zezwolenia) minister
zawiadamia wnioskodawcę na piśmie podając szczegółowo podstawy odmowy. Na żądanie wnioskodawcy
1
minister ma obowiązek rozważenia swojej decyzji po wysłuchaniu zainteresowanego. W przypadku odmowy
zmiany decyzji, wnioskodawca ma prawo, w ciągu 60 dni od daty zawiadomienia o odmowie,

(…)

…, iż
otrzymanie lub posiadanie broni przez nabywcę stanowiłoby naruszenie prawa federalnego, stanowego albo
miejscowego - jest obowiązana udzielić szefowi policji wszelkich informacji o dokonanej transakcji, o miejscu
prowadzenia swojej działalności oraz o miejscu zamieszkania (pobytu) nabywcy.
Uzyskane podczas postępowania sprawdzającego informacje nie mogą być wykorzystane do celów innych niż
określone w ustawie.
Przepisy dotyczące postępowania sprawdzającego wywołały wiele kontrowersji. Sąd Najwyższy Stanów
Zjednoczonych w orzeczeniu wydanym 27 czerwca 1997 r. stwierdził, że Kongres - nakładając na szefa policji
lokalnej obowiązek przeprowadzenia postępowania sprawdzającego - przekroczył granice kompetencji do
stanowienia prawa.
Ustawa zezwala na odstąpienie od wymogu pięciodniowego okresu oczekiwania…
… powinna być rozładowana i umieszczona w zamknięciu. Osoba posiadająca broń przy
sobie (lub gdy broń pozostaje w miejscu łatwo dostępnym) musi przestrzegać przepisów stanowych
obowiązujących w stanach przez które przejeżdża. W większości stanów broń osobista może być przewożona
legalnie, jeśli nie jest załadowana i zostanie umieszczona w zamkniętym bagażu oraz w bagażniku.
Policja nie może, bez nakazu rewizji lub bez…
…, spedycji, dostarczania, posiadania, przewożenia,
otrzymywania broni, która po usunięciu rękojeści, łożyska, magazynku nie jest wykrywalna przez urządzenia
służące do wykrywania metalu, albo gdy jeden z głównych elementów, poddany prześwietleniu promieniami
rentgena nie wytwarza obrazu oddającego kształt badanego elementu. Zakazy te nie dotyczą broni objętej
certyfikatem Ministra Obrony, Dyrektora…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz