BONY SKARBOWE - wykład II semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
BONY SKARBOWE - wykład II semestr - strona 1

Fragment notatki:

BONY SKARBOWE
Instrumenty dyskontowe, sprzedawane na przetargach poniżej wartości nominalnej. Stużą do regulowania krótkoterminowych braków ptynności w budżecie paostwa. Są to instrumenty krótkoterminowe (termin wykupu krótszy niż 1 rok) i nominalne 10.000zt.
Opinia inwestorów na temat finansów paostwa i kondycji gospodarki jest wyrażana poprzez uczestnictwo i oferowane ceny na przetargach papierów skarbowych.
Obligacje hurtowe: przeznaczone sa dla instytucji (zwykle obowiązuje minimalna wartośd zlecenia). Prawo nabycia tych obligacji na rynku pierwotnym mają dealerzy skarbowych papierów wartościowych. Obligacje detaliczne: mogą byd nabywane w matych ilościach. Sprzedaż tych obligacji jest prowadzona za pośrednictwem PKO BP.
Obligacje oszczędnościowe: kierowane wytącznie do osób fizycznych.
Obligacje zero-kuponowe: obligacje, z których posiadania tytutu nie otrzymuje się odsetek, sprzedawane z dyskontem.
DOS 0813: obligacja 2-letnia o oprocentowaniu statym, o terminie wykupu sierpieo 2013. TZ 0711: obligacja 3-letnia o oprocentowaniu zmiennym, o terminie wykupu lipiec 2011. SP 0812: obligacja 5-letnia o oprocentowaniu statym, o terminie wykupu sierpieo 2012.
Przyktadowa formuła wyznaczania odsetek:
Gdzie:
R - średnia rentownośd bonów skarbowych osiągnięta na 4 ostatnich przetargach.
I - oprocentowanie obligacji
r1, r2, r3, r4 - średnioważone rentowności osiągnięte na danym przetargu bonów skarbowych.
Wykorzystane rentowności z 4 przetargów bonów ma na celu zminimalizowanie zaktóceo w rentowności mających swoje źródto w krótkoterminowym kryzysie politycznym lub gospodarczym.
Mnożnik powyżej jedności uwzglednia fakt, że oprocentowanie obligacji powinno byd wyższe od rentowności bonów.
Poziom oprocentowania obligacji może byd uzależniony także od wysokiej inflacji czy stawki WIBOR.
Dealerzy skarbowych papierów wartościowych to banki krajowe i zagraniczne wytonione w drodze konkursu, uprawnione do nabywania skarbowych papierów wartościowych od Ministra Finansów (rynek pierwotny). Dealerzy zarabiają powyżej prowizji przy odsprzedaży papierów innym instytucjom. W zamian musza kwotowad papiery wartościowe oraz maja obowiązek brad udziat w przetargach sprzedaży, w przetargach uzupetniających oraz zamiany.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz