Biznes plan - przedsiębiorstwo budowlane - Przedsięwzięcie inwestycyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan - przedsiębiorstwo budowlane - Przedsięwzięcie inwestycyjne - strona 1 Biznes plan - przedsiębiorstwo budowlane - Przedsięwzięcie inwestycyjne - strona 2 Biznes plan - przedsiębiorstwo budowlane - Przedsięwzięcie inwestycyjne - strona 3

Fragment notatki:

BIZNES PLAN „INWESTBRUK S.A. ” SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE Cel i zakres inwestycji
Metodologia analiz
PODSUMOWANIE PREZENTACJA FIRMY Historia firmy i informacja adresowa
Zamierzenia na przyszłość
Struktura organizacyjna
Potencjał przedsiębiorstwa
Sytuacja ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa
PREZENTACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO Wykonawcy inwestycji
Cele przedsięwzięcia inwestycyjnego
Zakres rzeczowo - wartościowy inwestycji
Źródła finansowania
Kalendarz organizacyjny
Plan techniczny
KONCEPCJA MARKETINGOWA Analiza makrootoczenia
Analiza mikrootoczenia
Mix marketingowy
ANALIZA FINANSOWO - EKONOMICZNA Założenia do analizy
Analiza finansowa przedsięwzięcia inwestycyjnego
Ocena przedsięwzięcia VI I. ANEKS I . WPROWADZENIE Niniejsza praca ma na celu prezentację wyników spółki „INWESTBRUK” w latach 1997 - 1998 w ujęciu rocznym.
„INWESTBRUK” prowadzi produkcję materiałów budowlanych od 1990 roku.
Zajmuje wysoką pozycję na rynku zachodnio - środkowej Polski ze względu na jakość wyrobów , bogactwo asortymentowe , a przede wszystkim ze względu na moc produkcyjną z nowoczesnych linii produkcyjnych niemieckich firm HENKE i OMAG.
Spółka ma zamiar ugruntować swoją pozycję na rynku poprzez rozszerzenie zakresu produkowanych materiałów budowlanych o produkcję kostki brukowej.
Służyć temu mają poniższe przedsięwzięcia:
otrzymanie kredytu , który zostanie przeznaczony na budowę hali produkcyjnej i jej wyposażenie
ulepszenia technologiczne
zwiększenie ilości środków transportu do przewożenia materiałów i produktów
Program inwestycyjny będzie w głównej mierze finansowany ze środków pozyskanych z kredytu bankowego.
Jednocześnie w przypadku wystąpienia dalszych potrzeb inwestycyjnych nieprzewidzianych w przedstawionym biznes planie , zgodnych ze strategią działania spółki , nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji będą sfinansowane ze środków własnych spółki .

(…)

… wielkościami , jakie ujęte są w tych sprawozdaniach.
WSKAŹNIKI DU PONTA
Analiza wskaźnikowa wg Du Ponta to zestaw wskaźników , który daje syntetyczny obraz firmy.
Należą do nich:
Rentowność sprzedaży netto (RSN)
Rotacja kapitału stałego (ROTKS)
Rentowność kapitału stałego (RKS)
Wskaźnik struktury kapitału (WSK)
Rentowność kapitału własnego (RKW)
Na podstawie sprawozdań finansowych firmy „INWESTBRUK” za lata…

Zobow.długot.
Kapitał stały
0
6.880.611,51
0
7.204.405,60
0
0
RKW
RKS x
(1-WSK)
0,0094 x (1-0)
0,0449 x (1-0)
0,01
0,05
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto informuje o tym , ile złotych wypracowanego zysku przypada na złotówkę sprzedaży netto. W badanej firmie wskaźnik ten wyniósł w roku 1997 0,17 a w roku 1998 0,72. Oznacza to , że każda złotówka sprzedaży przyniosła zysk 0,17 zł. w 1997r. i 0,72…
… budowlaną) do wejścia na rynek.
24.W przyszłości walka o rynek nasili się , gdyż tylko znane i w miarę duże przedsiębiorstwa będą miały szansę istnieć.
STRATEGIA MARKETINGOWA
Dotychczasowe rozważania skłaniają firmę do zastosowania strategii penetracji rynku , polegającej na dostarczaniu wyrobów wysokiej jakości , odpowiadającej gustom klientów , po odpowiednich cenach.
SPOSOBY DYSTRYBUCJI Kostka brukowa…
… na terenie Polski zachodniej
znikoma konkurencja na terenie Polski środkowej
posiadana własna żwirownia . Żwir posiada bardzo dobre cechy wytrzymałościowe i dużą mrozoodporność. Tak więc istnieje możliwość obniżenia kosztów , dzięki czemu produkcja będzie konkurencyjna cenowo.
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO Inwestycja posiada bardzo minimalne ujemne oddziaływanie na środowisko i nie powinna w przyszłości…
… zagrażające środowisku. W przypadku „INWESTBRUK” , spółka nie powinna stwarzać w przyszłości problemów gdyż jest podłączona do oczyszczalni ścieków.
V. 2. ANALIZA MIKROOTOCZENIA
GROŹBA POJAWIENIA SIĘ
NOWYCH KONKURENTÓW
(średnia)
RYWALIZACJA MIĘDZY
PRZEDSIĘB. SEKTORA
SIŁA PRZETARGOWA (duża) SIŁA PRZETARGOWA
DOSTAWCÓW ODBIORCÓW
(mała) (duża)
GROŹBA POJAWIENIA SIĘ
SUBSTYTUTÓW
(mała)
Mikrootoczenie tworzą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz