Biznes plan - kupno ziemi - analiza

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan - kupno ziemi - analiza - strona 1 Biznes plan - kupno ziemi - analiza - strona 2 Biznes plan - kupno ziemi - analiza - strona 3

Fragment notatki:

BIZNES PLAN
SPORZĄDZONY W CELU ZAKUPU ZIEMII
SPIS TREŚCI I WPROWADZENIE................................................................................3
II CEL BIZNES PLANU............................................................................3
III OPIS RYNKU.......................................................................................3
IV ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA.......................................4
1. KERUNKI I TECHNOLOGIA PRODUKCJI........................................4
2. STAN ZATRUDNIENIA.......................................................................5
3. STAN MAJĄTKOWY..........................................................................5
4 .DZIAŁANIA MARKETINGOWE..........................................................6
V PLANOWANE BILANSE I RACHUNKI WYNIKÓW W LATACH 1999-2000 ..............................................................................................8 VI PLAN PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ...................................................9
VII STRUKTURA ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO ............10
VIII PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE .......................................11
1. PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ .............................................................11
IX OCENA OGÓLNA ............................................................................11
I. WPROWADZENIE W niniejszej pracy przedstawiamy biznes plan sporządzony dla gospodarstwa rolnego pana X , które zajmuje się produkcją i sprzedażą trzody chlewnej. Zawiera on charakterystykę gospodarstwa, rynku, na którym działa oraz planowaną produkcję w latach 1999-2000. Pan X prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 24.84 ha, w tym UR 23.05 ha. Grunty własne stanowią obszar 11.71 ha, w tym UR 11.35 ha. Grunty w większości należą do klasy IV b i V.
W swoim gospodarstwie pan X pracuje od sześciu lat. Gospodarstwo jest zmechanizowane i wyposażone w podstawowy sprzęt rolniczy. W gospodarstwie prowadzony jest chów bydła mlecznego-6 sztuk krów i bydła opasowego-7 opasów oraz trzody chlewnej-10 sztuk macior. Sprzedaż roczna tuczników-160 sztuk.


(…)


ziemniaki.
Żywienie trzody chlewnej i bydła oparte jest o pasze własne: śruty zbożowe,
zielonki,
rośliny okopowe,
siano,
kiszonki,
pasze zakupione ( koncentraty wysokobiałkowe, dodatki mineralne).
Uzyskiwane dochody z produkcji roślinnej i zwierzęcej pozwolą na terminową spłatę zaciągniętego kredytu oraz na inwestowanie w gospodarstwie.
W 1999 roku planuje się zakupić ziemię - 20.74 ha.
W 2000 roku - kombajn ziemniaczany
W 2001 roku - modernizacja budynku inwentarskiego
W 2002 roku - zakup ciągnika.
STAN ZATRUDNIENIA
Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym
Osoby prac. w gosp. Osoby Wyszczególnienie nie prac. stale dorywczo w gosp.
Osoby dorosłe 3 4 0
Osoby pow. 60 lat 2 2 0
Młodzież 15-17 lat 1 2 0
Dzieci do lat 14 1 0 0 3. STAN MAJĄTKOWY
Maszyny znajdujące się w gospodarstwie
Rodzaj, typ…
… 40000 Budynki i budowle 80000 90000
Wyposażenie budynków 10000 12000
Pojazdy i maszyny 57800 117800
Stado podstawowe 10000 12000
Razem aktywa trwałe 197800 271800
Stado obrotowe 20000 23000
Środki pieniężne 5000 7000
Razem aktywa obrotowe 25000 30000 RAZEM AKTYWA 222800 301800 Kapitał własny 221680 294400 Kredyty długoterminowe 1000 1500
Zobowiązania krótkoterminowe 0 0
Kredyty krótkoterminowe 0 0…
… zakupu ziemi oraz maszyn. Wymagać to będzie poniesienia następujących nakładów kapitałowych:
Przeznaczenie nakładu
1999
2000
2001
2002
Grunty
37500
Maszyny: -kombajn ziemniaczany
-ciągnik
60000
80000
IX. OCENA OGÓLNA
Gospodarstwo X jest młodym, rozwijającym się bardzo dynamicznie z długofalowymi perspektywami rozwoju. Można to stwierdzić na podstawie badań rynkowych oraz zajmowanej pozycji na rynku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz