Biznes plan firmy produkcyjnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 9184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan  firmy produkcyjnej - strona 1 Biznes plan  firmy produkcyjnej - strona 2 Biznes plan  firmy produkcyjnej - strona 3

Fragment notatki:

z o.o. Biznes plan składa się z 10 stron, a jego główne punkty opisane w tej notatce to: dane o firmie, geneza opracowania planu, charakterystyka produktu, rynek, udział firmy w rynku, charakterystyka konkurencji, analiza SWOT, plan marketingowy, produkt, cena, dystrybucja, pormocja, personel firmy, plan organizacyjny, analiza finansowa, koszty zmienne produkcji, koszty stałe, plan nakładów inwestycyjnych, zestawienie bilansów, rachunków zysków i strat oraz cash flow, analiza wskaźnikowa

BIZNES
PLAN
na lata 1999 - 2002
S P I S T R E Ś C I
1. Streszczenie Biznes Planu str. 3
2. Ogólna charakterystyka firmy str. 3
2.1 Dane o firmie str. 3
2.2. Geneza opracowania planu str. 4 3. Charakterystyka produktu str. 4
4. Rynek str. 4
4.1. Udział firmy w rynku str. 4
4.2. Charakterystyka konkurencji str. 4
4.3. Analiza SWOT str. 4
4.4. Plan marketingowy str. 5
5. Personel firmy str. 6
5.1 Plan organizacyjny str. 6
6. Analiza finansowa str. 6
6.1. Koszty zmienne produkcji str. 6 6.2 Koszty stałe str. 7 6.3 Plan nakładów inwestycyjnych str. 7
6.4 Zestawienie bilansów, rachunków
zysków i strat oraz cash flow str. 7
7. Analiza wskaźnikowa str. 8
8. Podsumowanie i zakończenie str. 11
1. Streszczenie Biznes Planu.
Niniejszy Biznes Plan został opracowany z następujących przyczyn :
a) rozpoczęcia działalności nowego zarządu firmy BART Sp. z o.o.
b) uzyskania kredytu w wysokości 1000 zł. co umożliwia dalsze działanie firmy.
W istniejących realiach rynkowych, dostrzegłem potrzebę stworzenia dokumentu, na podstawie którego możliwe byłoby rozpoczęcie efektywnej działalności gospodarczej Firmy BART. Moim założeniem było, aby opracowanie to odpowiedziało na pytanie, czy działalność tej firmy mogłaby być opłacalna. Biznes plan ma pomóc również znaleźć najlepszą drogę do osiągnięcia celów strategicznych firmy, jakimi są : ustabilizowanie obrotów i zatrudnienia, znaczne wzmocnienie pozycji rynkowej, a w konsekwencji zapewnienie zwrotu zainwestowanego kapitału z ciągu 4 do 5 lat. Te zadania wyznacza obecna sytuacja rynkowa i wola właścicieli.
W punkcie drugim biznes planu, podano wszelkie informacje o firmie. Punkt trzeci omawia krótko produkt i jego charakterystykę. W punkcie czwartym opracowano informacje o rynku produktu. Plan organizacyjny, oraz zarządzanie zasobami ludzkimi, opracowano w punkcie piątym. Analiza finansowa i projekcja najważniejszych wskaźników finansowych przedsiębiorstwa ujęta została w punkcie szóstym, a wnioski, podsumowanie i zakończenie, znajdują się w punkcie siódmym.

(…)

… bieżącej
4,54
3,09
3,03
3,05
3,22
3,13
3,02
Wsk. szybki
3,54
2,67
2,60
2,63
10,79
21,98
35,04
Wartości tych wskaźników są wysokie ale wynika to z zadania jakie postawili właściciele przed nowym zarządem to jest gromadzenie środków finansowych przez okres 4 lat. Wskaźniki rentowności brutto (WZB) i netto (WZN) za omawiany okres przedstawione są w tabeli i na wykresie / dane w %/:
Wskaźnik
I kw.99
II kw. 99…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz