Bezrobocie- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie- wykład 5 - strona 1 Bezrobocie- wykład 5 - strona 2 Bezrobocie- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 5
BEZROBOCIE
W Polsce w styczniu 2004 - 20,6% w pazdzierniku 19,7%, najni'sze maja Austria i Luksemburg 4,2% niski te' Cypr, Irlandia, Wielka Brytania i Holandia. Najwy'sze Słowacja 16,2%, Litwa 11,4% i Hiszpania 11,1%. W całej Unii ok. 9% z tendencja wzrostowa
Rynek pracy (struktura dynamiczna) - struktura ludnosci w wieku produkcyjnym.
Sr - zasób siły roboczej, zdrowi w wieku produkcyjnym, chcacy pracowac
NSr - osoby chore; ludzie, którzy nie chca pracowac
Ludnosc aktywna zawodowo (Sr) to osoby w wieku produkcyjnym, które sa zdolne do pracy i gotowe do podjecia jej na typowych warunkach (głównie płacowych)
Współczynnik aktywnosci zawodowej:
A zależy od:
poziomu i zmiany stawek płac realnych
preferencji jednostek w zakresie kształcenia
Zasób bezrobocia zale_y od:
współczynnika aktywnosci zawodowej
liczby ludnosci w wieku produkcyjnym
zasobu zatrudnionych
Stopa bezrobocia to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo
im wy'sza tym wiekszy udział liczby ludnosci, którzy chca i moga pracowac w stosunku do zasobu siły roboczej az - w krótkim okresie sie nie zmienia (im wy'szy tym wiecej osób wchodzi do zasobu siły roboczej)
2 sposoby informowania o rynku pracy:
badania aktywnosci ekonomicznej ludnosci (BAEL) przez GUS zgodnie z miedzynarodowa organizacja pracy
rejestracja przez UP
W metodzie BAEL:
Osoba pracujaca:
- w badanym tygodniu musi min. 1 godzine pracowac (wykonywac prace zarobkowa)
- pracowała na własny rachunek
- prowadziła własna działalnosc gospodarcza
- pomagała bez umownego wynagrodzenia w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej
- uczyła sie zawodu za wynagrodzeniem
- osoba bedaca w czasie dokonywania badan na urlopie, chorobowym
Osoba bezrobotna:
- poszukujaca pracy
Różne stopy bezrobocia:
BAEL - stosunek bezrobotnych do aktywnych zawodowo
Stosunek zarejestrowanych bezrobotnych do cywilnej ludnosci aktywnych zawodowo, która nie obejmuje osób odbywajacych słu'be wojskowa oraz pracowników słu'b bud'etowych, resortów obrony narodowej i spraw wewnetrznych.
Równowaga i nierównowaga na rynku pracy
ADp - agregatowy popyt na prace
ASp - agregatowa poda' pracy,


(…)

…)
Patologie
Interwencjonizm panstw w walce z bezrobociem
Polityka pasywna - zasiłki, zapomogi
Polityka aktywna - identyfikacja bezrobocia, krzywa Beveridge'a (zale'nosc pomiedzy bezrobociem a wolnymi miejscami pracy). W Polsce: frykcyjne, strukturalne, koniunkturalne
Bezrobocie d liczba wolnych miejsc e - bezrobocie koniunkturalne
Bezrobocie d liczba wolnych miejsc d - bezrobocie frykcyjne lub naturalne
Do aktywnej polityki zalicza sie:
tworzenie banków informacji o wolnych miejscach pracy (nie mylic z UP)
organizowanie kursów przekwalifikowania zawodowego
wykorzystanie narzedzi polityki bud'etowej i pienie'nej - tanie kredyty
U nas bezrobotni zatrudnienia w szarej strefie, a panstwo wypłaca im zasiłki - winne podatki.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz