Krzywa Philipsa- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3703
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krzywa Philipsa- wykład 7 - strona 1 Krzywa Philipsa- wykład 7 - strona 2 Krzywa Philipsa- wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 7
KRZYWA PHILIPSA
1. Badania Philipsa (Keynesista) 1958r
Przez lata pokazywała sie zale'nosc pomiedzy stopa bezrobocia, a wielkoscia stawek płac nominalnych.
Ró'ne podejscia do krzywej Philipsa, Keynsisci, 'e wa'niejsze bezrobocie, monetarysci - inflacja.
2. Modyfikacja krzywej Philipsa przez Samuelsona i Solowa.
Zastapili oni stawki płac stopa inflacji.
3. Logika krótkookresowej krzywej Philipsa - wykorzystanie jej przez rzady panstw zachodnich.
Zało enia konstrukcji teoretycznej krzywej Philipsa:
¨ celem polityki ekonomicznej panstwa jest osiagniecie stanu pełnego zatrudnienia i stabilizacji cen
¨ oba w/w cele sa trudne do osiagniecia
¨ oba cele w praktyce staja sie konkurencyjne
Panstwa wykorzystujac krzywa Philipsa - rzady obiecywały przy niskiej inflacji - ograniczenie bezrobocia (w domysle własnie kosztem inflacji) i odwrotnie.
4. Krótkookresowa krzywa Philipsa:
» zale'nosci miedzy stopa bezrobocia i inflacja działa na zasadzie zamiennosci (subwencji, „cos za cos” „trade off”)
» zakłada sie niejako brak mo'liwosci automatycznego przywracania równowagi, a zatem racjonalne jest działanie panstwa poprzez pienie'na i fiskalna polityke
» rzad wybiera po'adana kombinacje miedzy wysokoscia stopy inflacji i bezrobocia, a wówczas dobiera sie stosowne narzedzia polityki pienie'nej badz fiskalnej
» krótkookresowa krzywa Philipsa odpowiada sytuacji, gdy w gospodarce ma miejsce inflacja ciagniona przez popyt
5. Nowa interpretacja krzywej Philipsa (długookresowej) przez M. Friedmana i Phelpsa
Na poczatku lat 70-tych po raz pierwszy wystapiła inflacja podczas recesji - spirala koszty-płace-koszty... Wystapiły stagflacja, slumpfacja Bezrobocie i inflacja rosły co było zaprzeczeniem logiki krzywej Philipsa. Nie miała w tej sytuacji racji bytu zasada zamiennosci.
Zało enie konstrukcyjne długookresowej krzywej Philipsa:
¨ płace i ceny z opóznieniem reaguja na wzrost produkcji i poda'y (działalnosc zwiazków zawodowych, partycypacja pracowników, długoterminowy charakter kontraktów płacowych) - płace sa sztywne
¨ istotna role odgrywaja oczekiwania podmiotów ekonomicznych (inflacja oczekiwana, przyspieszenie inflacji - inflacja inercyjna)
¨ koniecznie nale'y uwzglednic zmiany ilosci pieniadza w obiegu, w gospodarce (poda' pieniadza)
Bn - bezrobocie naturalne
A _ B zbijanie bezrobocia
B _ C stałe bezrobocie, a w efekcie oczekiwania podmiotów (nie wiele sie im poprawiło), a ceny rosna i podmioty przewiduja inflacje, co powoduje jej zwiekszenie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz