Bezpieczeństwo procesów chemicznych-opracowanie - Reakcja chemiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo procesów chemicznych-opracowanie - Reakcja chemiczna - strona 1

Fragment notatki:

Pytania do wykładu „Bezpieczeństwo procesów chemicznych”
(Bezpieczeństwo chemiczne – Procedury zapobiegania katastrofom
chemicznym)
1) Zaznacz niebezpieczne właściwości materii
palność
entalpia tworzenia
temperatura topnienia
wybuchowość
gęstość
toksyczność
2) Potencjał zagrożenia jest kombinacją:
niebezpiecznej właściwości
dominującej niebezpiecznej właściwości
ilości substancji
gęstości
3) Ważone potencjalne zagrożenie jest kombinacją:
dominującej niebezpiecznej właściwości
ilości substancji
gęstości
potencjału zagrożenia
rodzaju szkody
4) Ryzyko jest kombinacją:
podstawy bezpieczeństwa
potencjału zagrożenia
rodzaju szkody
ważonego zagrożenia potencjalnego
5) Pseudo matematyczne zależności bezpieczeństwa procesowego
Jakość systemu ochrony
Prawdopodobieństwo wydarzenia
Ryzyko
1
Wstaw odpowiednio oznaczenia ∞ lub 0.
6) Wstaw do odpowiedniego pola na rysunku numer wyjaśnienia przyjmując
kierunek od podstawy rysunku.
p
lub
T
Czas
1)
2)
3)
4)
Odchylenie procesu uniemożliwiające jego kontynuowanie
Zakres tolerowanych odchyleń procesu
Graniczne warunki lub odchylenia procesu
Normalna praca
7) Zagrożenie jest kombinacją:
potencjału zagrożenia
rodzaju szkody
ważonego bezpieczeństwa
liczby osób poddanych działaniu
prężności par rozpuszczalnika.
Efekt fizyc zny agro﾿ enia
8) Wstaw do rysunku liczby opisujące rodzaj ryzyka (kierunek od początku
skali)
1 ryzyko zdrowotne
2 ryzyko procesowe
3 ryzyko środowiskowe
9) Badania związane z oceną bezpieczeństwa powinny być realizowane
C
zas
nar﾿
enia
teoretycznie
eksperymentalnie
porównawczo
2
10) Zaznacz parametry termodynamiczne szacowania bezpieczeństwa procesów
chemicznych
energia reakcji
energia aktywacji
adiabatyczny przyrost temperatury
szybkość reakcji
objętość właściwa wydzielanych gazów
temperatura rozkładu
ciśnienie maksymalne
adiabatyczny czas do indukcji
szybkość wzrostu temperatury.
11) Zaznacz parametry kinetyczne szacowania bezpieczeństwa procesów
chemicznych
energia reakcji
energia aktywacji
adiabatyczny przyrost temperatury
szybkość reakcji
objętość właściwa wydzielanych gazów
temperatura rozkładu
ciśnienie maksymalne
adiabatyczny czas indukcji
szybkość wzrostu temperatury
12) Wymień dwie kategorie reakcji chemicznych w aspekcie szacowania
bezpieczeństwa)
3
13) Opisz pola w schemacie zmian temperatury procesów chemicznych w
przypadku awarii układu chłodzenia
T m eau a
e pr t r
Ca
zs
1
2
3
4
5
6
7
8
Czas do awarii chłodzenia
Wzrost temperatury na skutek reakcji (wtórnych) pobocznych.
Reakcja główna (pożądana)
Czas do osiągnięcia MTSR.
Wzrost temperatury na skutek braku chłodzenia
Wzrost temperatury w warunkach normalnego chłodzenia
Czas indukcji reakcji pobocznych w warunkach adiabatycznych
Reakcje poboczne
14) Podaj kolejność etapów cyklu życiowego procesu chemicznego
instalacja pilotażowa
produkcja przemysłowa
opracowanie procesu
badania naukowe
zakończenie produkcji
Wpisz w kratce liczbę porządkującą etapy.
15) Uporządkuj ze względu na wzrastające wartości współczynnika ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz