Bezpieczeństwo procesów chemicznych- opracowanie pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 301
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo procesów chemicznych- opracowanie pytania - strona 1

Fragment notatki:

Pytania do wykładu „Bezpieczeństwo procesów chemicznych”
(Bezpieczeństwo chemiczne - Procedury zapobiegania katastrofom chemicznym)
1) Zaznacz niebezpieczne właściwości materii
 palność
 entalpia tworzenia
 temperatura topnienia
 wybuchowość
 gęstość
 toksyczność
2) Potencjał zagrożenia jest kombinacją:
 niebezpiecznej właściwości
 dominującej niebezpiecznej właściwości
 ilości substancji
 gęstości
3) Ważone potencjalne zagrożenie jest kombinacją:
 dominującej niebezpiecznej właściwości
 ilości substancji
 gęstości
 potencjału zagrożenia
 rodzaju szkody
4) Ryzyko jest kombinacją:
 podstawy bezpieczeństwa
 potencjału zagrożenia
 rodzaju szkody
 ważonego zagrożenia potencjalnego
5) Pseudo matematyczne zależności bezpieczeństwa procesowego
Jakość systemu ochrony→8
Prawdopodobieństwo wydarzenia→0
Ryzyko→0
Wstaw odpowiednio oznaczenia ∞ lub 0.
6) Wstaw do odpowiedniego pola na rysunku numer wyjaśnienia przyjmując kierunek od podstawy rysunku.
Odchylenie procesu uniemożliwiające jego kontynuowanie 4
Zakres tolerowanych odchyleń procesu 2
Graniczne warunki lub odchylenia procesu 3
Normalna praca 1
7) Zagrożenie jest kombinacją:
 potencjału zagrożenia
 rodzaju szkody
 ważonego bezpieczeństwa
 liczby osób poddanych działaniu
 prężności par rozpuszczalnika.
8) Wstaw do rysunku liczby opisujące rodzaj ryzyka (kierunek od początku skali)
1 ryzyko zdrowotne 2
2 ryzyko procesowe 1
3 ryzyko środowiskowe 3
9) Badania związane z oceną bezpieczeństwa powinny być realizowane
 teoretycznie
 eksperymentalnie
 porównawczo
10) Zaznacz parametry termodynamiczne szacowania bezpieczeństwa procesów chemicznych  energia reakcji
 energia aktywacji
 adiabatyczny przyrost temperatury
 szybkość reakcji
 objętość właściwa wydzielanych gazów
 temperatura rozkładu
 ciśnienie maksymalne
 adiabatyczny czas do indukcji


(…)

… można stosować dwie równoległe drogi kształtowania bezpiecznego rozwiązania; wybierz właściwe z przedstawionych propozycji  wpływając na minimalizację strumienia ciepła
 wpływając na maksymalizacje strumienia ciepła
 wpływając na maksymalizacje strumienia chłodzącego
 wpływając na minimalizację strumienia chłodzącego.
21) Wymień grupy zawierające azot, które dają egzotermiczny efekt reakcji rozkładu
22…

 produkcja przemysłowa 3
 opracowanie procesu 1
 badania naukowe 5
 zakończenie produkcji 4
Wpisz w kratce liczbę porządkującą etapy.
15) Uporządkuj ze względu na wzrastające wartości współczynnika strat cieplnych następujące naczynka stosowane do pomiarów
 3 zlewka szklana o pojemności 100cm3 i objętości próbki 100cm3  2 zlewka szklana o pojemności 1000cm3 i objętości próbki 1000cm3  1 naczynie Dewar'a o pojemności 100cm3 i objętości próbki 70cm3 16) Uporządkuj ze względu na wzrastające wartości półokresu chłodzenia (t1/2) następujące naczynka stosowane do pomiarów
 1 zlewka szklana o pojemności 100cm3 i objętości próbki 100cm3  2 zlewka szklana o pojemności 1000cm3 i objętości próbki 1000cm3  3 naczynie Dewar'a o pojemności 100cm3 i objętości próbki 70cm3 17) Zaznacz (x) punk krytyczny…
…) Wymień grupy nie zawierające azotu, które dają egzotermiczny efekt reakcji rozkładu
23) Wymień kombinacje grup funkcyjnych, które razem mogą powodować egzotermiczny rozkład.
24) Jakie parametry można wyznaczyć z adiabatycznych krzywych temperatura czas procesu samoogrzewania
- szybkość wzrostu temperatury,
- szybkość wydzielanego ciepła,
- całkowity adiabatyczny przyrost ciepła,
- szybkość wzrostu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz