Baroreceptory - naczynia krwionośne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5740
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Baroreceptory - naczynia krwionośne -  omówienie - strona 1 Baroreceptory - naczynia krwionośne -  omówienie - strona 2 Baroreceptory - naczynia krwionośne -  omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Baroreceptory
są to zakończenia przypominające ciałka Pacciniego ( mechanoreceptory ), znajdujące się w przydance naczyń krwionośnych, pobudzane są przez rozciąganie naczyń, czyli przez wzrost RR
pobudzane są skurczowo - rozkurczowymi falami ciśnienia, w sposób zależny od MAP ( im wyższe MAP, tym większa częstotliwość impulsacji z baroreceptorów )
impulsacja z baroreceptorów zanika przy MAP = 40 - 50 mmHg, nasila się przy większych wartościach RR nie jest przyczyną wzbudzania baroreceptorów - przyczyną jest rozciągnięcie ścian naczynia
Reakcja na odbarczenie jest większa niż na ich pobudzenie - ochrona mózgu przed niedokrwieniem, przez spadek RR
Naturalne przyczyny odbarczenia :
¯ amplitudy tętna ( amplitudy skurczowo - rozkurczowej ciśnienia tętniczego )
¯ MAP
zmiana pozycji ciała ( przy ogólnym, niezmiennym RR )
ucisk na tętnicę poniżej baroreceptorów
LOKALIZACJA BARORECEPTORÓW :
ZATOKA SZYJNA - odruch zatokowy, Heringa; impulsacja dociera z zatoki do rdzenia przedłużonego gałązką nerwu językowo - gardłowego, odchodzącą od zatoki, nazwaną nerwem Heringa.
ŁUK AORTY - odruch depresyjno - aortalny ( Cyjona - Ludwiga ); impulsacja dośrodkowa za pomocą włókien czuciowych nerwu błędnego - nerw depresyjny serca - Cyjana - Ludwiga
W OBRĘBIE SERCA - pobudzenie ich daje odruch Bezolda - Jarischa, tzw. hemodruch. Doświadczenie Bezolda - Jarischa - podawano weratrydynę do tętnic - powoduje to spadek RR, weratrydyna powoduje hemoodruch, powoduje wyczulenie baroreceptorów i zwiększenie impulsacji z nich - czego skutkiem jest spadek RR.
Odruchy z baroreceptorów
Zauważono, że zwyżka ciśnienia tętniczego powoduje reakcję depresyjną, czyli spadek ciśnienia tętniczego. Konsekwencją tego są mniejsze lub większe wahania ciśnienia. Spadek powoduje zwyżkę(odp. presyjna) itd. Czujnikami tego działania są receptory zawarte w naczyniach - baroreceptory. Pobudzenie baroreceptorów przez zwyżkę ciśninia tętniczego wpływa na serce i naczynia, powoduje bradykardię i wzrost napięcia nerwów błędnych (po przecięciu nerwów błędnych nie obserwowano efektu). Działa to na naczynia rozszerzająco (spadek napięcia neurogennego) i obserwuje się spadek oporu obwodowego. W wyniku tego spada ciśnienie, przy czym w tym działaniu wyróżniamy komponent naczyniowy i sercowy.
Baroreceptory są rozmieszczone tylko w niektórych obszrarch naczyń. Można pobudzać jedną grupę tych receptorów - odruchy z baroreceptorów. Baroreceptory są w zatoce szyjnej i mamy odruch zatokowy. Łuk aorty i częściowo tętnice od niego odchodzące też są zaopatrzone wq baroreceptory. Jest to odruch z łuku aorty. Baroreceptory też są w sercu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz