BAROKOWA ARCHITEKTURA SAKRALNA W RZECZYPOSPOLITEJ: GŁÓWNI TWÓRCY I DZIEŁA.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
BAROKOWA ARCHITEKTURA SAKRALNA W RZECZYPOSPOLITEJ: GŁÓWNI TWÓRCY I DZIEŁA.  - strona 1 BAROKOWA ARCHITEKTURA SAKRALNA W RZECZYPOSPOLITEJ: GŁÓWNI TWÓRCY I DZIEŁA.  - strona 2 BAROKOWA ARCHITEKTURA SAKRALNA W RZECZYPOSPOLITEJ: GŁÓWNI TWÓRCY I DZIEŁA.  - strona 3

Fragment notatki:

BAROKOWA ARCHITEKTURA SAKRALNA W RZECZYPOSPOLITEJ: GŁÓWNI TWÓRCY I DZIEŁA. Okres 1600-60
Działalność zakonu Jezuitów
Sprowadzeni do Polski w 1564 przez kard. Hozjusza. Osiedlili się w Braniewie na Warmii po czym założyli swoje placówki misyjne we wszystkich większych miastach RP. l. 80 XVI budowa kolegiów i kościołów przez włoskich artystów, którzy przeszczepili na grunt polski nowy typ barokowej świątyni skrystalizowany w kościele Il Gesu. Pierwsi propagatorzy sztuki barokowej w Polsce. Kontrreformatorzy - kościół Jezuicki w Lublinie 1586 - Jan Maria Bernardoni wg projektu M. Christianiego
- kościół Jezuicki w Poznaniu - Jan Maria Bernardoni (naczelny architekt prowincji polskiej), zawalił się w 1649
- kościół i klasztor Towarzystwa Jezusowego w Nieświeżu 1588-93 - Jan Maria Bernardoni, fund. Mikołaja Radziwiłła
- kościół Jezuitów w Kaliszu - Jan Maria Bernardoni - kościół w Jarosławiu - Józef Britius
- Giacomo Briano - naczelny architekt prowincji polskiej po Bernardonim, Plany kościoła i klasztoru w Przemyślu i Ostrogu
dokończenie budowy kościoła we Lwowie 1630 (rozpoczęta w 1613 przez o. Sebastiana Lamchiusa
- kościół Św. Piotra i Pawła w Krakowie 1596 fund Zygmunta III - Britius, Bernardoni, Trevano (kopuła, dekoracja wnętrza, fasada), najbardziej reprezentacyjny okaz jezuickiej barokowej świątyni w Polsce, zawiera znamienne cechy kompozycji przestrzennej Il Gesu, nawiązania do San Andrea della Valle; dekoracja stiukowa Falconiego
- kościół jezuicki Św. Kazimierza w Wilnie 1604-1609
- kościół Towarzystwa Jezusowego we Lwowie 1630
Nowy typ barokowej świątyni wprowadzony przez Jezuitów rozpowszechnił się w Polsce i inne zgromadzenia zakonne zaczęły go stosować
- fasada kościoła Dominikanów w Warszawie 1612-1638
- kościół Karmelitów Bosych w Przemyślu 1626-30
- fasada kościoła Św. Teresy w Wilnie 1635-50
- kościół Karmelitek Bosych we Lwowie 1642
Kontrreformacja zapoczątkowana przez Jezuitów znalazła wyraz w licznych założeniach klasztornych - erem Kamedułów na Bielanach pod Krakowem 1605-1609
- klasztor Karmelitów Bosych w Czernej
- klasztor Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
- klasztor Bernardynów w Leszniowie
- klasztor Dominikanów w Podkamieniu
- klasztor Benedyktynek w Jarosławiu
Wpływy północno-włoskie
- kościół Kamedułów na Bielanach pod Krakowem 1618-30 - dekoracja Falconiego
- fasada kościoła Karmelitów Bosych w Wiśniczu 1635
- kolegiata klimontowska 1643
Kaplice barokowe
- kaplica Wazów w katedrze na Wawelu fund. Zygmunta III 1667 - surowe ciężko spiętrzone masy, szerokie gładkie płaszczyzny z czarnego marmuru dębnickiego, pozłota figuralnych i dekoracyjnych motywów


(…)

…, konsekracja 1715
Kościół Bernardynów w Czerniakowie 1691-94
Kościół Wizytek w Wilnie
Wpływy weneckie - typ jednoporządkowej fasady stworzonej przez Palladia w kościele Il Redentore w Wenecji
- fasada kościoła Kapucynów w Warszawie 1683-94 - fasada kościoła Pijarów w Warszawie 1 ćw. XVIII w
- kościół Filipinów w Gostyniu 1677-98, 1726-28
Typ trójnawowej bazyliki z transeptem lub bez z dwuwieżową fasadą
- kościół Franciszkanów w Warszawie 1679
- kościół Misjonarzy w Warszawie 1682-96
- kościół Paulinów w Warszawie 1701-31
- kościół Bernardynów w Poznaniu
- kościół Cystersów w Przemęcie - kościół w Rokitinie pod Warszawą 1704
- kościół Jezuitów w Świętej Lipce 1691-94
- kościół w Krośnie 1715-20
- kaplica Krzysztofa Szembeka w katedrze Fromborskiej 1732-35
Kościół i klasztor Franciszkanów w Poznaniu 1665…
… Borrominiego
- projektował sporo pałaców i dworów związanych z mecenatem magnackim i biskupów krakowskich na ogół nie zachowane
- kościół i klasztor Cystersek w Ołoboku ok 1760
- fasada kościoła Pijarów w Krakowie 1759-61 - ornamentyka typowa dla saskiego rokoka
Jan de Witte Inżynier wojskowy, spolonizowany holender, przedstawiciel italianizmu i jego austriackiej odmiany
- kościół Karmelitów w Berdyczowie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz