Bank centralny i instrumenty kontroli podaż pieniędza - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bank centralny i instrumenty kontroli podaż pieniędza - wykład - strona 1 Bank centralny i instrumenty kontroli podaż pieniędza - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Bank centralny i instrumenty kontroli podaży pieniądza
Funkcje banku centralnego:
bank emisyjny posiada monopol na emisję pieniądza gotówkowego, żaden inny bank komercyjny nie może bić monet ani emitować nominałów
funkcja banku banków zaopatruje banki komercyjne w pieniądz gotówkowy, obsługuje budżet państwa, pokrywa zobowiązania zagraniczne państwa.
funkcja banku państwa prowadzi rozliczenia z rządem, obsługuje budżet państwa, pokrywa zobowiązania zagraniczne państwa
stabilizacja rynków finansowych tzn. występuje jako kredytoznawca ostatniej instancji bo wspomaga banki komercyjne i inne instytucje finansowe pożyczkami gdyby panika finansowa mogła zagrozić stabilizacji całego systemu finansowego państwa.
współuczestniczy w realizacji polityki pieniężnej państwa kontroluje i reguluje podaż pieniądza i kredytów w gospodarce
Instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza
zmiany stopy rezerw minimalnych (obowiązkowych) Określenie przez bank centralny stopy rezerw obowiązkowych polega na ustaleniu minimalnego stosunku rezerw w gotówce w banku i rezerw w gotówce w kasie banku centralnego do ogólnej sumy wkładów zgromadzonych w banku. Rezerwa obowiązkowa ze względu na to że z reguły jest oprocentowana, stanowi faktycznie formę podatku, który bankowi centralnemu muszą wpłacić banki komercyjne. W przypadku nieodprowadzenia rezerwy nieobowiązkowej banku komercyjne muszą płacić odsetki.
Podwyższenie stopy rezerw obowiązkowych wywołuje następujące efekty w sektorze bankowym:
ograniczona możliwość ekspansji kredytowej banków
obniża potencjalne zyski banków komercyjnych ze względu na obniżenie rozmiarów kredytu
mobilizuje banki komercyjne do ściągania wierzytelności od dłużników
zachęca banki komercyjne do sprzedaży papierów wartościowych w celu uzupełnienia rezerw obowiązkowych
Zahamowanie procesu kreacji pieniądza kredytowego ma takie skutki ekonomiczne. Podwyższenie stopy rezerw obowiązkowych oznacza obniżenie mnożnika pieniężnego i zmniejszenie podaży pieniądza w gospodarce, zmniejszenie dopływu pieniądza do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, powoduje ograniczenie wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych oraz prowadzi do spadku aktywności gospodarczej. Do odwrotnych skutków prowadzi zmniejszenie stopy rezerw obowiązkowych przez bank centralny, stwarza to możliwość przeznaczenia większych kwot na kredyt przez banki komercyjne. Mnożnik kreacji pieniądza rośnie, podaż pieniądza w obiegu również wzrasta. Dzięki uzyskanym kredytom rosną dochody oraz popyt przedsiębiorstw , gospodarstw domowych co prowadzi do zmiany wzrostu aktywności gospodarki. zmiany stopy redyskontowej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz