Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3437
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego-opracowanie - strona 1 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego-opracowanie - strona 2 Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Laboratorium z fizyki
ćwiczenie nr 91
Temat: Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego.
Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia było:
zapoznanie się z zewnętrznym zjawiskiem fotoelektrycznym i podstawowymi prawami rządzącymi tym zjawiskiem,
zbadanie zależności natężenia prądu fotoelektrycznego od wielkości przyłożonego do fotokomórki napięcia, od natężenia oświetlenia oraz od długości fali światła padającego na katodę,
wyznaczanie czerwonej granicy zjawiska fotoelektrycznego i na tej podstawie pracy wyjścia elektronu,
zbadanie zależności maksymalnej energii kinetycznej fotoelektronów od częstotliwości światła i wyznaczenie na tej podstawie stałej Plancka.
Zasada pomiaru:
Do badania praw rządzących zjawiskiem fotoelektrycznym użyliśmy komórki fotoelektrycznej próżniowej. Komórka fotoelektryczna jest lampą dwuelektrodową. Katoda jest wykonana z materiału emitującego elektrony pod wpływem promieniowania świetlnego i dlatego często jest nazywana fotokomórką. Elektrony wybijane z katody przez strumień światła są zbierane przez anodę. W celu zbadania praw towarzyszących zjawisku fotoelektrycznemu zewnętrznemu połączyliśmy układ jak na rysunku. +
− Rys. Schemat układu do badania zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego.
Katodę fotokomórki F oświetlaliśmy światłem monochromatycznym, pochodzącym ze źródła L. Napięcie między anodą a katodą regulowaliśmy potencjometrem R i mierzyliśmy woltomierzem V. Do pomiaru natężenia prądu fotoelektrycznego użyliśmy galwanometru G.
W pierwszej fazie ćwiczeniu dokonaliśmy pomiaru charakterystyki będącej zależnością prądu fotoelektrycznego od odwrotności kwadratu odległości źródła światła − I = f (1/r2) (czyli pośrednio od natężenia oświetlenia fotokatody). Pomiarów dokonaliśmy stałej wartości napięcia przyspieszającego (między anodą a katodą): U =100 V.
Następnie w tym samym układzie zmierzyliśmy charakterystyką prądu fotoelektrycznego od napięcia przyspieszającego I = f (U). Pomiarów dokonaliśmy dla stałej wartości odległości źródła światła od fotokomórki: r = 20 mm.
W drugiej części ćwiczenia w układzie z monochromatorem dokonaliśmy pomiarów charakterystyki I = f (λ) (zależność prądu fotoelektrycznego od długości światła). Pomiarów dokonaliśmy dla stałej wartości napięcia przyspieszającego U = 67 V.


(…)

… Plancka. Wyniki pomiarów i obliczenia:
Badanie zależności natężenia prądu fotoelektrycznego od odwrotności kwadratu odległości źródła światła od fotokomórki (pośrednio od natężenia oświetlenia fotokatody): I = f (1/r2):
Wartości do przyjęcia:
klV = 0,5 %,
UZ = 150 V, klA = 0,5 %,
IZ = 15 μA,
Δr = 1 mm − błąd bezwzględny pomiaru odległości.
Obliczenia wstępne:
obliczanie błędu bezwzględnego pomiaru…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz