Badanie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia - strona 1 Badanie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia - strona 2 Badanie zależności temperatury wrzenia od ciśnienia - strona 3

Fragment notatki:

BADANIE ZALEŻNOŚCI TEMPERATURY WRZENIA OD CIŚNIENIA.  WYZNACZANIE WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ POWIETRZA. 1. CEL  ĆWICZENIA. Parowanie – zjawisko przechodzenia substancji ze stanu ciekłego w stan lotny  odbywające się na powierzchni cieczy. Wrzenie – proces zamiany cieczy w gaz odbywający się przy danej temperaturze  ( tzw. temperaturze wrzenia ) i przy danym ciśnieniu w całej objętości  cieczy. Wrzenie następuje wówczas, gdy ciśnienie pary nasyconej pn wewnątrz pęcherzyka  o promieniu r zrówna się z sumą ciśnień: zewnętrznego pa, hydrostatycznego d*g*h  i ciśnienia wynikającego z napięcia powierzchniowego cieczy na granicy pęcherzyka  2 δ/r. Warunek ten przedstawia się następująco: pn = pa + d*g*h + 2 δ/r W przybliżeniu warunek ten ma postać: pn = pa Para  nasycona – taka, która znajduje się w równowadze z cieczą, z której powstała. Przy danej temperaturze i przy danym ciśnieniu ma największą gęstość i prężność. Wilgotność względna – ilość W pary wodnej w danej objętości do ilości Wn pary  wodnej, która daną objętość nasyca w tej samej  temperaturze.  S  =  W / Wn  =  p / pn 2. WYZNACZANIE  WILGOTNOŚCI  WZGLĘDNEJ  ZA  POMOCĄ  PSYCHROMETRU. Odczyt z obu termometrów po ustaleniu się temperatury. Wilgotność względną  powietrza s odczytuje się z tablic psychrometrycznych. L.p. Stan termometru suchego Stan termometru mokrego Ts – Tm s [ oC ] [ oC ] [ oC ] [ % ] 1 18 13,6 4,4 61 2 18,2 14 4,2 63 3 18,2 13,8 4,4 61 4 18,4 14 4,4 62 5 18,6 14,2 4,4 62 6 18,8 14 4,8 59 Jako źródło porównawcze stosuje się higrometr włosowy. Błąd pomiarowy wynosi: ∆Ts = Tm. = 1 oC 3. BADANIE ZALEŻNOŚCI TEMPERATURY WRZENIA WODY OD CIŚNIENIA. Schemat aparatury do wyznaczania zależności temperatury wrzenia od  ciśnienia. B – chłodnica wody M – manometr do pomiaru różnicy ciśnień T – termometr  K – kranik L.p. T p [ oC ] [ mm Hg ] 1 95 550 2 96 570 3 96 590 4 97 610 5 98 630 6 99 650 7 100 670 8 100 690 9 101 710 10 101 730 11 102 750 12 104 770 13 105 790 14 106 810 15 107 830 16 108 850 17 108 870 18 109 890 19 109 910 20 110 930 21 110 950 Błąd pomiarowy wynosi: ∆p = 5 mm Hg ∆T = 0,75 oC WNIOSKI WŁASNE. Podczas pomiaru wilgotności względnej można stwierdzić, że wyznaczana  wilgotność pokrywa się ze wskazaniami higrometru wzorcowego. Niewielkie błędy  występujące podczas pomiaru wynikają z niedokładności użytych przyrządów. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz