Badanie współczynnika lepkości za pomocą wiskozymetru

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie współczynnika lepkości za pomocą wiskozymetru - strona 1 Badanie współczynnika lepkości za pomocą wiskozymetru - strona 2 Badanie współczynnika lepkości za pomocą wiskozymetru - strona 3

Fragment notatki:


  1          Temat:   Badanie współczynnika lepkości za  pomocą wiskozymetru H  plera.                              Wiadomości wstępne:                Lepkość jest właściwością gazów i cieczy która charakteryzuje ich opór  podczas płynięcia wywołanego siłami zewnętrznymi. Niekiedy zjawisko to  nazywa  się tarciem wewnętrznym. W ciałach stałych tarcie wewnętrzne jest oporem przeciwko  powstawaniu odkształceń stycznych. Właściwość ta mierzona jest współczynnikiem  lepkości.              Pomiar współczynnika lepkości cieczy wykonywany jest za pomocą przyrządu  będącego modyfikacją wiskozymetry Hplera. Modyfikacja polega na tym, że  cylindryczna rurka wychylona jest do poziomu pod dużo mniejszym kątem.  Rurka z badaną cieczą stanowi równię pochyła o kącie nachylenia ok. 30, w której  stacza się swobodnie kulka stalowa o średnicy mniejszej od średnicy rurki. Toczenie  się kulki w cieczy ulega znacznemu zwolnieniu gdy średnica wewnętrzna rurki różni  się nieznacznie od średnicy kulki. Rurka powinna być ukośna, gdyż przy pionowym  ustawieniu ruch kulki nie jest jednostajny. Przy ustawieniu ukośnym rurki, kulka toczy  się po jej ściance. Do omawianego przypadku stosuje się wzór:  t k p k     ) (      gdzie:   - dynamiczny współczynnik lepkości   k- stała przyrządu  k  - gęstość kulki  p  - gęstość płynu  t- czas opadania kulki                  Współczynnik lepkości zależy w dużym stopniu od temperatury. Zależność tą  opisuje równanie:  T B e A t   ) (    T – temperatura w skali Kelvina  A, B – stałe charakteryzujące ciecz    2      Budowa wiskozymetru:     Rurka z badaną cieczą (olej z oliwek) jest zakończona bańką szklaną częściowo  wypełnioną powietrzem. Duża ściśliwość powietrza zamkniętego amortyzuje  termiczne zmiany objętości cieczy w rurce. Rurka ta umieszczona jest w naczyniu  stanowiącym płaszcz włączony w obieg ultratermostatu. Dzięki czemu istnieje  możliwość zmiany i utrzymania stałej wartości temperatury badanej cieczy. Naczynie  ma możliwość zmiany położenia poprzez obrót o kąt 180 wokół osi przy zachowaniu  stałego nachylenia rurki pomiarowej. Pozwala to mierzyć czas opadania kulki w  obydwu kierunkach. Czas opadania kulki mierzony jest elektronicznie przy użyciu  dwóch czujników fotoelektrycznych odpowiednio rozmieszczonych i oddalonych od  siebie na odległość stanowiącą odcinek drogi przebywany przez kulkę ruchem 

(…)

… na termometrze
umieszczonym w płaszczu wodnym wiskozymetru i przystąpić do pomiaru czasu
opadania kulki. Pomiar powtórzyć kilkakrotnie.
Tabele pomiarowe:
Temperatura
C
K
23
296
23
296
23
296
23
296
30
303
30
303
30
303
30
303
35
308
35
308
35
308
35
308
Czas opadania [s]
odczytany
średni
40,912
40,369
39,301
41,069
29,701
28,117
28,100
28,303
25,076
24,668
24,725
24,824
Współczynnik
lepkości
40,163
0,073…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz