Badanie szeregowego rezonansu napięć

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie szeregowego rezonansu napięć - strona 1 Badanie szeregowego rezonansu napięć - strona 2 Badanie szeregowego rezonansu napięć - strona 3

Fragment notatki:

WYDZIAŁ:
AUTOMATYKA , ELEKTRONIKA I INFORMATYKA .
KIERUNEK:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA .
Nr. ćw. : 4 Badanie szeregowego rezonansu napięć .
:
. Wstęp . Cel ćwiczenia.
Celem ćwiczenia było zaobserwowanie zjawiska rezonansu napięć w obwodzie szeregowym RLC .
Metoda pomiaru .
W obwodzie jak na rys . 1 . przy danych wartościach pojemności kondensatora C , indukcyjności cewki L oraz danym napięciu zasilania U należało odczytać wartości napięć na kondensatorze , cewce oraz prądu płynącego w obwodzie przy zmianach częstotliwości napięcia zasilania U .
Opracowanie wyników Obliczanie dobroci układu Q metodą szerokości połówkowej krzywej.
Do wyznaczenia dobroci tą metodą należy odczytać z wykresu krzywej rezonansowej dla natężenia prądu w obwodzie szerokość f tej krzywej, wziętą na wysokości 0.7 I max. Stosunek częstotliwości rezonansowej do tej szerokości jest równy dobroci obwodu :
2.Obliczamy rezystan
-- [Author:SL] cję układu rezonansowego :
3.Obliczamy dobroć obwodu stosując wzór analityczny:
dla: L = (500±25)mH
C = (50±2.5)nF
4.Podsumowanie i wnioski
Zarówno z wykresu prądu płynącego w układzie jak i napięć na kondensatorze i cewce wynika, że rezonans w układzie wystąpił dla częstotliwości 1kHz. Jest to wartość która jest bardzo bliska wartości oczekiwanej częstotliwości rezonansowej którą mogliśmy obliczyć z warunku równości napięć na kondensatorze i cewce:
ωL=1/ωC
f rez =1007Hz
Dobroć układu obliczona metodą analityczną oraz metodą szerokości połówkowej krzywej są jednakowe w granicach błędu z czego wnioskujemy, że w czasie pomiarów nie popełniono poważnych błędów które miałyby znaczny wpływ na wynik.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz