Badanie propagacji mikrofal-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie propagacji mikrofal-opracowanie - strona 1 Badanie propagacji mikrofal-opracowanie - strona 2 Badanie propagacji mikrofal-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie 59
Temat : BADANIE PROPAGACJI MIKROFAL
1) Cel ćwiczenia :
Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze sposobem rozchodzenia się fali elektromagnetycznej o długości rzędu centymetrów, czyli tzw. mikrofal, a także wyznaczenie parametrów fali.
2) Wprowadzenie :
Przez mikrofale rozumiemy fale elektromagnetyczne o długościach od 0,1m do 0,001m. Korzystną cechą mikrofal jest to, że ich długość jest porównywalna z rozmiarami badanego obiektu. Przy niskich częstotliwościach fala elektromagnetyczna rozchodzi się wzdłuż linii transmisyjnych. W obszarze mikrofal analiza zjawisk falowych jest stosowana zarówno w linii transmisyjnej jak i w przestrzeni otwartej. Fale elektromagnetyczna o długości około 3 cm jest generowana klistronem refleksowym i przez elementy sprzęgające wprowadza do falowodu prostokątnego. Falowód jest zakończony anteną nadawczą. W pewnej odległości znajduje się tuba odbiorcza z diodą detekcyjną. Dioda połączona jest z miernikiem elektrycznym.
3) Układ pomiarowy :
1- głowica klistronu 7- ramię z podziałką milimetrową
2- tłumik fali 8- stolik z podziałką kątową
3- tuba nadawcza 9- ramię z podziałką milimetrową
4- tuba odbiorcza Z- zasilacz klistronu
5- głowica detekcyjna V- woltomierz
6- ruchome podstawki
Klistron refleksowy - generator fali ciągłej w zakresie częstotliwości mikrofalowych.
Głowica detekcyjna - składa się z odcinka falowodu na osi którego znajduje się dioda półprzewodnikową.
4) Dyskusja błędów :
5) Pomiar charakterystyki kierunkowej tuby nadawczej :
Wyznaczamy w płaszczyźnie poziomej rozkład mocy P tuby nadawczej N, zmieniając położenie tuby odbiorczej O przy ustalonej odległości.
a) Dane :
r = 50cm ; Φ ∈ ( 0° - 30°) co 2.5°; Umax =1 mV;
f(Φ) = (U/Umax)*100%
b) Tabela wyników :
Kąt ustawienia tuby odbiorczej
( ° )
Wskazanie woltomierza ( mV ) f(Φ) = (U/Umax)*100%
( % )
0.0
3.00 ( 1.00 )


(…)

… )
15
25
0.32 ( 0.11 )
11
27.5
0.18 ( 0.06 )
6
30
0.09 ( 0.03 )
3
c) Wnioski : Dla tych pomiarów wykonano wykres zależności natężenia promieniowania od kąta Ud(f). Ze względu na symetryczną budowę nadajnika wykres tej zależności dla kątów ujemnych będzie symetryczna względem osi Ud. Wykres nr 1 przedstawia charakterystykę kierunkową nadajnika mikrofalowego. Taki a nie inny kształt krzywej jest spowodowany konstrukcją klistronu i tuby nadawczej i widać, że najsilniejsze promieniowanie możemy wykryć na osi przyrządu.
6) Badanie długości fali za pomocą interferometru Michelsona :
a) Układ pomiarowy :
płyta metalowa P- płyta półprzepuszczalna Przesuwamy powoli jedną z płyt metalowych wzdłuż osi. Notujemy położenie płyty gdy na woltomierzu zaobserwujemy maksymalną wartość. Z rozkładów maksimów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz