Badanie podstawowej siły mięśniowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie podstawowej siły mięśniowej - strona 1

Fragment notatki:

Badanie podstawowej siły mięśniowej Grupa mięśniowa
Długość antropologiczna
Ramię siły oporu dynamometru
Siła oporu dynamometru
Moment siły
Ramię siły mięśniowej
Siła mięśniowa
l [m]
1
r [m]
2
R [N]
3
MR [Nm]
4
f [m]
5
F [N]
6
N / N
7
%
8
ZŁ - zginacz łokcia
0,239
0,220
216
47,5
0,043
1105
1,56
11,2
PK - prostownik kolana
0,400
0,385
392
150,9
0,048
3144
4,45
32,0
PL - prostownik lędźwi
0,205
0,210
1089
228,7
0,041
5578
7,90
56,8
suma
9827
13,91
100,0
1.Pomiar długości antropologicznej (1) ZŁ ) 0,239
PK ) 0,400
PL ) 0,205
2.Obliczenie ramienia siły mięśniowej f (5)
ZŁ ) 0,239*0,18=0,043
PK ) 0,400*0,12=0,048
PL ) 0,205*0,20=0,041
3. Pomiar ramienia siły oporu dynamometru (2)
ZŁ ) 0,220
PK ) 0,385
PL ) 0,210
4. Pomiar siły (3) [kG]*9,81=[N]
ZŁ ) 22*9,81=215,82
PK ) 40*9,81=392,4
PL ) 111*9,81=1088,91
5. Obliczenie momentu siły MR=R*r [Nm] (4)
ZŁ ) 216*0,220=47,52
PK ) 392*0,385=150,92
PL ) 1089*0,210=228,69
6. Obliczenie siły mięśniowej bezwzględnej F=MR/f [N] (6)
ZŁ ) 47,5/0,043=1104,65
PK ) 150,9/0,048=3143,75
PL ) 228,7/0,041=5578,05
7. Obliczenie siły mięśniowej względnej F/Q ciężar ciała (7)
Q ciężar ciała = 72kg*9,81=706,32 [N]
ZŁ ) 1105/706,32=1,56
PK ) 3144/706,32=4,45
PL ) 5578/706,32=7,90
8. Obliczenie wartości procentowe dla każdej grupy mięśniowej = iloraz danej siły F/sumę sił [%] (8)
ZŁ ) 1,56/13,91*100%=11,2%
PK ) 4,45/13,91*100%=32%
PL ) 7,90/13,91*100%=56,8%
9. Przedstaw uzyskane podczas badań wartości momentów sił M oraz samych sił mięśniowych F graficznie na wykresach przy pomocy histogramów. Przedstaw także na wykresie promienistym wartości procentowe sił przy pomocy punktów. Po połączeniu punktów uzyskuje się charakterystyczny dla danej osoby trójkąt prezentujący procentowo rozkład sił (topografię sił) dla podstawowych grup mięśniowych ciała
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz