Badanie kinetyki reakcji między jonami - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie kinetyki reakcji między jonami - omówienie - strona 1 Badanie kinetyki reakcji między jonami - omówienie - strona 2 Badanie kinetyki reakcji między jonami - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Joanna Gościcka
Anna Matuszewska
Joanna Wiącek
Badanie kinetyki reakcji między jonami JO3- i J -
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia było zbadanie kinetyki reakcji:
wyznaczenie równania kinetycznego oraz przedyskutowanie możliwych jej mechanizmów,.
Podstawy teoretyczne
Równanie kinetyczne reakcji można zapisać jako: Gdzie:
a, b, x, y są współczynnikami stechiometrycznymi
[A], [B], [X], [Y] - stężenia molowe reagentów,
k - stała szybkości reakcji
- rzędy reakcji względem reagenta
Rząd reakcji jest sumą wykładników: ; Metoda różnicowa Van't Hoffa
Do wyliczania rzędów reakcji względem poszczególnych reagentów stosuje się metodę szybkości początkowej. Bierzemy pod uwagę równanie mające postać:
Logarytmując je stronami i zastępując pochodną ilorazem przyrostów skończonych otrzymujemy:
Wyznaczając wielkości dla dwóch różnych wartości [A] możemy obliczyć rząd reakcji:
Aby określić wartości szybkości początkowych reakcji, mierzy się czas powstania niewielkiej, określonej ilości jodu. W związku z tym do mieszaniny substratów na początku doświadczenia dodaje się określoną ilość czynnika redukującego powstający w reakcji jod. W danej reakcji czynnikiem redukującym jest (tiosiarczan sodu). Reaguje natychmiastowo z powstającym jodem ale nie reaguje on bezpośrednio z jodanem:
Po zupełnym zużyciu powstanie wolny jod barwiąc na niebiesko dodaną wcześniej niewielką ilość skrobi. Wyznaczając początkową szybkość reakcji, należy zmierzyć czas od chwili zmieszania reagentów do zaobserwowania niebieskiego zabarwienia roztworu.
W mierzonym czasie przereagowała taka sama ilość jodu, gdyż dodawano takie same objętości (takie same ilości moli) . możemy przyjąć, że .w związku z tym:
Czyli:
Wykonanie ćwiczenia
Do sześciu kolb stożkowych (250 ml) odmierzono za pomocą biuret 0,1M , bufor i dodano pipetą 5cm3 roztworu skrobi.
Do sześciu zlewek odmierzono z biuret roztwory 0,2M i 0,01M .
przy każdym doświadczeniu kolbę stożkową umieszczano na mieszadle magnetycznym i wlewano zawartość zlewki, jednocześnie włączając stoper.
Zawartość kolby (po pewnym czasie) zabarwiła się na niebiesko. W tym momencie wyłączono stoper.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz