Badania techniczne ceramiki budowlanej - cegły budowlane

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania techniczne ceramiki budowlanej - cegły budowlane - strona 1 Badania techniczne ceramiki budowlanej - cegły budowlane - strona 2 Badania techniczne ceramiki budowlanej - cegły budowlane - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Gdańska Rok akademicki 1998/99
Wydział Budownictwa Lądowego
SPRAWOZDANIE z MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH   Temat : Badania techniczne ceramiki budowlanej
Rzodkiewicz Michał (środa, godz. 11:00) Badania techniczne ceramiki budowlanej wykonuje się na podstawie ustalonych norm (tzw. normalizacja). Pierwsza z nich - norma przewodnia zawiera wszystkie dane potrzebne do pobrania próbek, klasyfikacji materiałów, wykonania próbek i badań.
Norma przewodnia jest określona następująco: gdzie: PN - 70 - polska norma (1970r.),
B - norma budowlana.
Bezpośrednio z normą przewodnią związana jest norma przedmiotowa . Zawiera ona już dane szczegółowe dotyczące poszczególnych materiałów.
Definicje o cegłach budowlanych:
Cegła licowa - cegła do wykonania licowej warstwy muru nie wymagająca tynkowania,
Cegła zwykła - cegła do wykonywania murów, ale wymagająca tynkowania,
Drążenia - są to otwory przelotowe w cegle o regularnym kształcie i rozmieszczeniu, nie przewidziane do zapełnienia zaprawą,
Otwór chwytowy - służy do wsunięcia dłoni do przeniesienia materiału,
Połówka cegły - jest to część pękniętej prostopadle do długości cegły, której objętość wynosi nie mniej niż 50% cegły pełnej,
Po wierzchnia boczna - wozówka, główka - jest prostopadła do powierzchni podstawy, pozostałe boczne,
Powierzchnia podstawy - powierzchnia cegły stykająca się w murze z poziomą warstwą zaprawy, ograniczona długością cegły - L oraz szerokością - B
(L×B×H - dla cegły zwykłej 250×120×65, H + zaprawa, podstawa nie zmienia się),
Szczeliny - nazywamy układ drążeń, w którym otwory o kształcie prostokątnym rozmieszczone są w równoległych rzędach, dłuższymi bokami wzdłuż rzędów.
 Grupy :
Z - zwykłe
L - licowe
Rodzaje :
M - mrozoodporne N - niemrozoodporne
Typy :
B - bez otworów
P - pełne
D - drążone
S - szczelinowe
Drążenia (uściślone) - cegły typu B nie powinny mieć żadnych drążeń i otworów, cegły typu P mogą mieć drążenia, ale łączna powierzchnia przekroju poprzecznego nie powinna być większa niż 10% powierzchni podstawy, a powierzchnia pojedynczego otworu nie powinna być większa niż 200 mm

(…)

… (u producenta - wymiary, uszkodzenia)
b) Badania laboratoryjne (w laboratorium, które uzyskało uprawnienia):
wytrzymałość na ściskanie (określenie klasy cegły Rc),
badanie nasiąkliwości (wyznaczenie nw, no),
badanie mrozoodporności (określenie rodzaju M lub N),
badanie szkodliwej zawartości zanieczyszczeń węglanowych (margiel),
badanie szkodliwej zawartości soli rozpuszczalnych (domieszka w glinach żelazistych),
badanie stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych określonych współczynnikiem kwalifikacyjnym f1, f2 f1 nie więcej niż 1,0 Bq/kg
f2 nie więcej niż 1,85 Bq/kg
(wyznaczenie promieniowania tła β i γ, α - jest nieszkodliwe).
Czynności:
Do laboratorium należy dostarczyć próbki (pobierane przez producenta losowo, raz na 3 m-ce), a następnie sporządzić protokół. Ilość uzależniona jest od danego badania:
8 sztuk do badania wytrzymałości na ściskanie,
6 sztuk do badania nasiąkliwości (potem stosowane są najczęściej do badania mrozoodporności),
6 sztuk do badania mrozoodporności,
5 sztuk do badania szkodliwej zawartości zanieczyszczeń węglanowych,
4 sztuki do badania szkodliwej zawartości soli rozpuszczalnych.
Ad 1)
Do badania wytrzymałości na ściskanie wymagane są próbki kostkowe. Cegła przecięta jest na dwie części, a następnie scalona zaprawą (cement portlandzki 350, 1:1).
Próbki muszą być pielęgnowane, przechowywane w mokrych tkaninach (duża ilość wilgoci do związania cementu (24h)), w temperaturze pokojowej nie mniejszej niż 15°C.
Po 24h wyjmuje się je i przechowuje przez 5 pozostałych dni na wolnym powietrzu.
Klasę cegły określamy ze wzoru: [MPa] lub [KN/m2]
gdzie:
Pn - wielkość siły niszczącej,
Fśr…

0,123 × 0,123m Fśr = 0,0151285m2 Rc śr = 21,22 , cegły są więc klasy 15 MPa .
Ad 2)
Nasiąkliwość powinna także spełniać dopuszczalne wartości zatwierdzone przez Polski Komitet Organizacji. Dla cegieł Z - 3,5 ; 5 - nie określa się nasiąkliwości
Dla cegieł Z - 7,5 ; 10 ; 15 - od 6 do 22%
Dla cegieł Z - 20 ; 25 - od 6 do 20%
Dla cegieł L - 10 ; 15 - od 4 do 16%
Dla cegieł L - 20 ; 25 - od 4 do 12%
Ad 3…
… wymagania.
Ad 5)
Zawartość soli rozpuszczalnych badamy w następujący sposób: umieszczamy cegłę w naczyniu otwartym, w pozycji pionowej, następnie dolewamy wody destylowanej (ok. 5 cm) oraz parafinę (aby opóźnić parowanie wody). Cegła podciąga wodę, która następnie wyparowuje. Całość należy pozostawić na 24h, po których można stwierdzić czy materiał zawiera sole rozpuszczalne (biały nalot).
* * *
Ceramika 2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz