Badania społeczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania społeczne - omówienie - strona 1 Badania społeczne - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Cześć osób podważa sensowność wykonywania badań społecznych. W naukach społecznych można powtarzać badania, ale trudno przewidzieć, czy wynik badania będzie taki sam. Próba reprezentatywna  taka próba, która z jak największym prawdopodobieństwem odpowiada cechom zbiorowości z której została wybrana. Depersonifikacja  „odczłowieczenie badań” proces polegający na minimalizowaniu wpływu badacza na przebieg badanego zjawiska. Człowiek, który prowadzi badanie, by jego uprzedzenia do osób, które będzie badał nie przekładały się na metody badawcze. Badania w naukach społecznych podstawowe podziały:
Podział na metody ilościowe i jakościowe
Jest wiele nieporozumień, które wynika z zdroworozsądkowego rozumowania. Ilość to coś płytkiego, o niskim standardzie ( złe rozumowanie). Na ilość i jakość należy rozróżnić. Metody ilościowe to jest takie, w którym my przedstawiamy wyniki badań wykorzystując metody matematyczne i statystyczne. Znamy rozmiary badanego zjawiska
Badania jakościowe to badania, których wyniki nie są prezentowane w formie liczb, są one prezentowane zazwyczaj w formie opisu. Podział na badania teoretyczne i praktyczne
Badania teoretyczne to badania, które mają posłużyć tworzeniu wzorców, modeli, pojęć
Badania praktyczne to badania, które mają posłużyć do np. lepszej umiejętności pomaganiu osobom, rozpoznania ich potrzeb Podział na badania zastane i…
Badania zastane to badania, które istnieją, które zostały już przeprowadzone, sięgamy do wyników badań, dokumentów
Badania… które my tworzymy, mamy nowy materiał badawczy Od czego zaczynamy prowadzenia badań? Od określenia tematu, celu badań. Kiedy określimy to co chcemy zbadać, to wtedy przeglądamy literaturę, czyli docieranie do źródeł, na temat interesującego nas zagadnienia. Hipotezy badawcze to domysły, przypuszczenia badacze, badacz przypuszcza, że pewne zjawiska są z czymś powiązane. Cel badania
|
|
Przegląd literatury
|
|
Hipotezy badawcze
| |
Zbieranie i minimalizowanie danych/ metody badawcze | | Wyciąganie wniosków Metody badawcze:
Wywiad socjologiczny to rozmowa kierowana w której biorą udział co najmniej dwie osoba, osoba prowadząca wywiad (badacz, ankieter) oraz osoba odpowiadająca na pytania w wywiadzie. Najczęściej używamy słowa respondent, ankietowany, badany
Obserwacja
Badanie danych urzędowych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz