Badania modelowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania modelowe - strona 1 Badania modelowe - strona 2

Fragment notatki:

Badania modelowe
Uwzględniając złożoność masywu, a głównie jego częstą zmienność w czasie i prze­strzeni, w procesie jego rozpoznania stosowane są również badania modelowe, które obejmują zarówno modelowanie górotworu, jak i układu obudowa-górotwór. Są one prowadzone albo w warunkach laboratoryjnych albo in situ. W modelowaniu obowią­zuje zasada podobieństw a modelowego, opartego na analizie wymiarowej, którego nie­stety na ogół nie daje się osiągnąć. Modele mają więc charakter obserwacji i pomia­rów jakościowych stanowiących punkt wyjścia do dalszych bardziej sprecyzowanych badań i analiz ilościowych. Górotwór najczęściej modelowany jest gruntem natural­nym, zwłaszcza piaskiem albo materiałem zastępczym (ekwiwalentnym) dobranym ade kwatnie do właściwości górotworu tworzącego masyw skalny bądź gruntowy. Przykła­dem ciekawego modelu analogowego może być ośrodek Taylora-Schneebeliego zło­żony z różnie dobieranych prętów układanych w postaci muru płaskiego. Właściwości oddziaływań wzajemnie przemieszczających się prętów w układzie płaskich odkształ­ceń dają doskonały obraz przemieszczeń ośrodka wokół wyrobiska podziemnego (rys. 2.21),
Budując dowolny model masywu odtwarzamy jedynie jego podstawowe właściwo­ści decydujące o przebiegu badanych procesów. Pod tym kątem prowadzimy też po­miary i obserwacje zmian zachodzących w modelu podczas jego testowania. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz