aniony

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
aniony - strona 1

Fragment notatki:


  !   !" "# $%& '( )* !+& )  # ,-   )" !$ * ./ / #.& $)* !01 23 43 " # % & " ' ()* &+ ' " , ' - . / 0   ! "#$ %#" & ' ( ) * +%,( & -   . ' ( )   . / 0 / . 12 3 +4 . -5 . 6 '7   " 1 2 ( - 3! 3 .2 1 52 4 ' - 5! 3 " 1 52 + ( 2 % ! / 0 ! "#$ & 8 12 3 +4 . -5 7# . ('6 & 9 : (2 3 +4 . -5 7   63 " 1 52 * - 3 / 0 ! # # 3 '6 1 * # ; # . 6 ( )   . / 3 +. 6 -( & % 3 43 8 .2 ;# 52 : 9 - 3 6 6% ! 3 & .2 ; 52 : (+ (- !/ ' - ( ? /=; ?)" !7 % % 52 % % ! 5)* #A  ':,   ".:)7)9 B" ./ =; (' :A ! C& ,.$ :# C.& .$ =, &!/ =!  " ! C." #)" * * !$ )" !* ." ! C( &  !& ,.$ :. C C.& .$ =, &!/ =!  " ! C$ .=# )" * %& '( 1 .7# ." )* # #, 1 % 2 ( - 3 ! / 6 8 + (&' 2 3" (9 - 3 4 : @ % % ! 6 8 + ( = &+ 2 5+ - - " ( ! 8 & 4 ' - 5 % ! ( ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz