Anatomia człowieka - Wykład 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Anatomia człowieka - Wykład 8 - strona 1 Anatomia człowieka - Wykład 8 - strona 2 Anatomia człowieka - Wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:


Wsierdzie (łac. endocardium )- jest to jednowarstwowy nabłonek płaski spoczywający na łącznotkankowej blaszce właściwej wsierdzia. Pod nią znajduje się zawierająca naczynia i nerwy (których brak w blaszce właściwej) tkanka podwsierdziowa. Nabłonek wyściełający wszystkie struktury wewnątrz serca, przechodzi bez wyraźnej granicy w śródbłonek naczyń (łac. endothelium ) Ściany serca zbudowane są z 3 warstw: nasierdzia (epicardium)- jest to blaszka trzewna worka osierdziowego (bezpośrednio otacza serce i ujścia naczyń); warstwy mięsnej (wyspecjalizowane włókna- myocardium); wsierdzia (endocardium)- wyściela wewnętrzną powierzchnię jam i zastawek serca. Serce znajduje się w worku osierdziowym- saccus pericardiacus. Jego zewnętrzna warstwa to tzw. osierdzie włókniste- mocna i nieelastyczna warstwa, chroniąca serce od urazów mechanicznych, a warstwa wewnętrzna to osierdzie surowicze (składa się z blaszki sciennej i trzewnej oraz szczeliny czyli jamy osierdzia - cavum pericardii z płynem surowiczym. Serce- worek mięśniowy stożkowatego kształtu, składajacy się z 4 jam, leży poza mostkiem. Jego oś jest ustawiona ukośnie w stosunku do głównych osi ciała. Podstawa - basis jest zwrócona na prawo ku górze i ku tyłowi. Wierzchołek (koniuszek)- apex skierowany jest ku dołowi i naprzód. Podłużna przegroda dzieli serce na dwie części, które w dalszej kolejności dzielą się za pomocą zastawek na (każda strona) przedsionek - atrium i komorę - ventriculus. Od komór odchodzą tętnice. Do przedsionków prowadzą żyły. Między komorami i przedsionkami są położone zastawki , które pozwalają na jednokierunkowy przepływ krwi: prawa strona - zastawka trójdzielna ( valva tricuspidalis), lewa strona - zastawka dwudzielna (valva bikuspidalis). Także komory w ujściach tętniczych zaopatrzone są w zastawki - po trzy w każdym ujściu- zastawki półksiężycowate (valvae semilunares). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz