Anatomia człowieka - Wykład 10

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Anatomia człowieka - Wykład 10 - strona 1

Fragment notatki:


Grupy mięśni: - synergistyczne - mięśnie wykonujące tę samą pracę, np. grupa zginaczy przedramienia, - antagonistyczne - wykonują prace przeciwstawne, np. mięśnie dwugłowy ramienia (zgina) i trójgłowy ramienia (prostuje); protagonistyczne- powodują ruch stawu; stabilizujące- utrzymywanie pozycji ciała Rodzaje mięśni ze względu na funkcję: - zginacze - przebiegają po wewnętrznej stronie stawu i powodują zginanie kończyny, - prostowniki - biegną po zewnętrznej stronie stawu i powodują prostowanie kończyny, - przywodziciele - biegną przyśrodkowo, powodują przywodzenie kończyny, - odwodziciele - biegną bocznie, powodują odwodzenie kończyny, np. m. naramienny - okrężne czyli zwieracze Przyczep części początkowej mięśnia - origo; części końcowej- insertio. Przyczep początkowy leży zawsze w miejscu o mniejszej ruchomości- punctum fixum; Przyczep końcowy znajduje się w miejscu bardziej ruchomym- punktum mobile. Część mięśniowa zbudowana jest z włókien mięsnych, które łączą się w pęczki za pośrednictwem tkanki łącznej - omięsnej wewnętrznej- perimysium interium ( zawiera nerwy i naczynia krwionośne) Pęczek I rzędu to 5 do 10 włókien mięsnych połączonych omięsną wewnętrzna (grubość całkowita ok. 0,5 mm). Pęczki I rzędu organizują się w pęczki II i III rzędu. Tworzą one brzusiec mięśnia pokryty omięsną zewnętrzną- perimysium externum. Część ścięgnista mięśnia jest zbudowana z włókien tk. Klejodajnej a także zarówno nieelastycznej jak i elastycznej. Budowa mięśnia: - brzusiec - utworzony z mięśniowych włókien kurczliwych, jeżeli dwa brzuśce są przyczepione do jednego ścięgna mówimy, że mięsień posiada dwie głowy (np. dwugłowy ramienia) - ścięgno - utworzone ze zbitej, nie kurczliwej tkanki łącznej o niskiej elastyczności. Rodzaje mięśni ze względu na budowę: - długie - mięśnie kończyn: o wrzecionowaty, o dwugłowy, o trójgłowy, o czwórgłowy, o dwubrzuścowy - zawiera ścięgno pośrednie, - krótkie np. mięśnie kręgosłupa i wokół stawów, - szerokie - np. mięśnie jamy brzusznej (mięsień prosty brzucha) i klatki piersiowej (najszerszy grzbietu, czworoboczny, piersiowy większy), - mieszane - np. mięsień okrężny ust. Rodzaje pojedynczych skurczów mięśniowych: - izotoniczny - występuje stałe napięcie, ale długość mięśnia ulega skróceniu, - izometryczny - następuje wzrost napięcia mięśnia, ale jego długość się nie zmienia. W organizmie raczej nie występują skurcze pojedyncze ponieważ układ nerwowy wysyła szereg n astępujących po sobie poleceń skurczu ,przez co następuje sumowanie się skurczów, które są częściowo przesunięte w czasie, ale skurcz kolejnego zaczyna się jeszcze przed zakończeniem poprzedniego. Powoduje to, że napięcie grupy mięśniowej wzrasta do pewnego momentu a potem stopniowo maleje. Długotrwały skurcz mięśnia nazywa się skurczem tężcowym.

(…)

…, i ściągnięcie do siebie linii Z. W wyniku tego całe włókno mięśniowe ulega skurczowi. Po przyłączeniu kolejnej molekuły ATP do końca cząsteczki miozyny most łączący ją z aktyną zanika, a cały proces zaczyna się od nowa. W czasie skurczu mięśnia ATP wiąże się z jednym z kulistych zakończeń filamentu miozynowego, po czym rozpada się na ADP i cząsteczkę nieorganicznego fosforu (Pi). Zarówno ADP, jak i Pi…
… kolejnej molekuły ATP do końca cząsteczki miozyny most łączący ją z aktyną zanika, a cały proces zaczyna się od nowa. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz