Analiza Wielowymiarowa - wskaźniki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza Wielowymiarowa - wskaźniki - wykład - strona 1 Analiza Wielowymiarowa - wskaźniki - wykład - strona 2 Analiza Wielowymiarowa - wskaźniki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Kryterium względne Analityczne metody ustalania liczby skupień
Czy można analitycznie ustalić optymalna liczbę grup na która należy podzielić zbiór danych?
Jeśli tak to jaka jest skuteczność takich metod?
W literaturze tematu można znaleźć wiele wskaźników oceny optymalnej liczby grup, na która należy podzielić zbiór obiektów.
Do bardziej znanych należą:
DI Duun Separation Index
DB Davies-Boulin's Index
SS Global Silhouette Index
CS Cluster Separation index
PC The Bezdek's Partition Coefficient
CE Classification Entropy
S Separation Indeex
Przy Dunnie powinno się szukać maximum składnika.
Partition szuka się maximum
CE minimum
CS minimum
S minimum
Wskaźniki jakosci grupowania:
Podział:
Wskaźniki uwzględniające jedynie odległość między obiektami w skupieniu i między skupieniami, np. wskaźnik Dunn'a, wskaźnik separacji zbiorów (Cluster Separation Index), wskaźnik sylwetkowy (Silhouette Index)
Wskaźniki Uwzględniające rozproszenie obiektów wewnątrz skupień między skupieniami (miedzy obiektami z rożnych skupień, miedzy centrami skupień), np. wskaźnik Davies's-Bouldin'a (Davies-Bouldin Index)
Wskaźniki oparte na macierzy rozrzutu (scatter matrix) całego zbioru danych i macierzach rozrzutu obiektów w skupieniach; wskaźniki Caliińskiego-Harabasza (Caliński-Harabasz Index), wskaźnik Scotta-Symons'a (Scott-Symons Index) wskaźnik Friedman'a i Rubin's: TCW Index - TraceCovW, TW Index - Trace W, FR Index - Friedman'a Rubina Index;
Oparte na macierzy kowariancji całego zbioru danych i macierzach kowariancji dla skupień np. wskaźnik Hartigana i wskaźnik Bal'a-Hall'a (Ball-Hall Index).
Wskaźniki mieszane i inne (np. oparte na rozmytej funkcji przynależności do skupień); np. wskaźnik Gap, The Bezdek's Partition Coefficient, Classyfications Entropy i inne.
Wskaźnik Daviesa-Bouldin'a (Davies Bouldin index) - 1979
Bazuje na założeniu ze optymalny podział obiektów na grupy to taki, który minimalizuje zróżnicowanie obiektów w klasach jednoczenie maksymalizując odległości miedzy centrami skupisk. Jest suma wewnętrznego zróżnicowania w skupieniu w stosunku do zmienności miedzy skupieniami.
DB(v) = 1/c Σmax {σ i + σ j) / δ(x i ,x j )}
δ - definiuje odległość miedzy skupieniem xi xj, najczęściej przyjmowana jako odległość miedzy centrami dwóch skupień;
σ - zróżnicowanie w i-tym skupieniu;
c - liczba skupień σ 1= (1/|Xj| Σ(x-v i 2 )) 2 Konfiguracja skupień, która minimalizuje wskaźnik uznawana jest za optymalną liczbę skupień.


(…)

… rozrzutu obiektów w skupieniach; wskaźniki Caliińskiego-Harabasza (Caliński-Harabasz Index), wskaźnik Scotta-Symons'a (Scott-Symons Index) wskaźnik Friedman'a i Rubin's: TCW Index - TraceCovW, TW Index - Trace W, FR Index - Friedman'a Rubina Index;
Oparte na macierzy kowariancji całego zbioru danych i macierzach kowariancji dla skupień np. wskaźnik Hartigana i wskaźnik Bal'a-Hall'a (Ball-Hall Index…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz