Analiza systemowa - egzamin

Nasza ocena:

4
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza systemowa - egzamin - strona 1

Fragment notatki:

1) Czy człowiek może być systemem? Uzasadnij.
Może być systemem. Człowiek posiada zdolność do:

Analiza (co jest? Jak się rzeczy mają?)

Oceny (jak jest? Jak powinno być? Czy jest / będzie dobrze?)

Podejmowanie decyzji (co / kiedy należy zrobić?)

Działanie (jak / kiedy/ gdzie / za pomocą czego należy robić?)

Przewidywanie (jaki będzie skutek?)
2) Wymień co najmniej cztery składniki w teście analizy.
Test analizy (jak jest? Jak się rzeczy mają?)
1. Na podstawie jakich informacji można wiedzieć jak jest? (zatrucie nastąpiło
przez CO czy CO2?)
2. Z jakich źródeł można wiedzieć jak jest? (informacja ilościowa i jakościowa na
podstawie pytania 1, internet, specjaliści (źródła profesjonalne)
3. Jakim źródłom należy wierzyć? (Trzeba słuchać nawet wrogów, ale ostrożnie –
można uzupełnić cenne informacje)
4. Kto jest odbiorcą informacji o tym jak jest? (czy jest to dyrektor czy szkoła
podstawowa)
5. Jak odbiorca wykorzystuje informacje o tym jak jest? (zależy od odbiorcy,
szefom trzeba patrzeć na ręce)
3) Co to jest system rozwoju zrównoważonego?
Rozwój zrównoważony
Def:
Należy tak planować realizować rozwój ekologiczny, społeczny oraz ochronę
środowiska aby zapewnić możliwość życia następnym pokoleniom przynajmniej na
poziomie życia obecnego pokolenia – z konferencji z Rio 10 lat temu.
4) Co to jest system stacjonarny?
Def. System dynamiczny stacjonarny (stacjonarność)
System dynamiczny jest stacjonarny jeżeli tak samo przygotowany i poddany takiemu
samemu wymuszeniu będzie się zawsze tak samo zachowywał.
5) Czym są lub mogą być zasoby w zadaniu złożonym?
Zasobami xi w zadaniu złożonym mogą być:

Surowce

Półprodukty

Ludzie (ich umiejętności)
1

Pieniądze

Czas

Informacja

Infrastruktura
6) Wymień standardowe zmienne systemu dynamicznego (opisz)

Zmienne wejścia (zasoby do wykorzystania)

Zmienne stanu (nazywamy te atrybuty systemu, które ujednoznaczniają
zależność pomiędzy zmiennymi wejścia a reakcjami systemu, stan to najmniej
liczny wektor, który pozwala na jednoznaczność pomiędzy wejściem a wyjściem,
stan to taki wektor zmiennych wewnętrznych systemu, który powoduje, iż
zależność
pomiędzy
wektorem
wejścia
i
wektorem
odpowiedzi
jest
jednoznaczna)

Zmienne wyjścia (mają sens operacyjny, realizują powód do czego są
realizowane)
1) Dewiza Forstera
„O zachowaniu się systemów w dużej mierze decydują związki i wzajemne
oddziaływania / relacje, które (prawdopodobnie słuszne) uważamy za istotne, lecz
których jeszcze długo nie będziemy umieli określić ilościowo. Jeśli nie staramy się
uzyskać jak najlepszych ocen (estymat tych oddziaływań / relacji) i włączyć ich do opisu
problemu, to zachowujemy się tak jak byśmy uważali, że związki te nie mają znaczenia i
można je pominąć. Pominięcie związków, które uważamy za ważne jest znacznie
większym błędem niż uwzględnienie ich z niewielką nawet dokładnością”
2) Podaj co najmniej 4 pytania z testu oceny?
Test oceny (czy jest / będzie dobrze?)
1. Kiedy jest

(…)

…’)*
Φ(t’,t0)= Φ(t,t0)

Własność macierzy odwrotnej Φ(t 0,t)/ż(t)= Φ(t,t0)*ż(t0). Aby znaleźć macierz
odwrotna należy przestawic argumenty Φ(t,t0)= Φ(t0,t0)* [Φ(t0,t)]-1

Równanie różniczkowe spełniane przez macierz przejscia Φ(t,t 0)
Φ(t,t0)*ż(t0). Różniczkujemy i ot:σΦ/σt=A* Φ(t,t 0)
ż(t)=
+ warunek początkowy
Φ(t0,t0)=I

Równanie różniczkowe spełniane przez macierz odwrotna [Φ(t 0,t)]-1= Φ(t0,t…
…+(n-2)),…,y(k)]. SA to równania różniczkowe .
Wyliczamy wartość , aby to zrobic musimy znac dynamike i wartość w chwili
poprzedniej np. ciag Fibonacciego y/9k+2)=y(k+1)+y(k)
8)system dynamiczny z czasem ciągłym-system dynamiczny który ewaluuje w czasiemy musimy założyć czas początkowy od którego interesuje nas zjawisko, oraz czas
koncowy ft0t=ftot’*ft’t
9)system dynamiczny losowy-jeśli F…
… jak określić prawdopodobieństwo warunkowe gdy znamy
prawdopodobieństwo odwrotne warunkowe
A-losowe zjawisko
B-losowe zjawisko
P(B/A)=[P(A/B)*P(B)] / P(A/B)P(B)+P(A/≈B)*P(≈B)]
P(W/A)-prawdopodobienstwo ze jest wylosowane z A
10

…), to proces taki redukuje się do ciągu zmiennych losowych – łańcuchy. Procesy
stochastyczne, w których istnieje pewien ustalony skończony lub przeliczalny zbiór
możliwych wartości , jakie mogą przybierać realizacje tych procesów – p.s. o
dyskretnych realizacjach.
4)Analiza systemowa – zbiór technik służących (wprowadzających ocenę, analizę),
podejmowanie i poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach złożonych…
… obiektów w jeden system, który ma
realizować określony cel.
Problem – każda sytuacja, która powoduje lub może powodować (rzeczywisty lub
urojony) dyskomfort lub ból
Metodologia analizy systemowej
Motywacja i sytuacja aktualna lub przyszła (gdy nie podejmie się działania) jest
oceniana jako niezadowalająca a tym samym skłaniająca do starań o zmianę na lepsze.
5)Test decyzji (co zrobić aby było lepiej?)
1…
…: jeśli rankG=n to system dynamiczny jest obserwowalny, gdzie G=[C
CA CA2 …CAn-1]-macierz w pionie
3)własności macierzy przejscia Φ(t,t0)

Identyczność Φ(t0,t0)=I (macierz jednostkowa). Jeśli za t podstawimy t 0 to ż0(t0)=
Φ(t0,t0)*ż(t0). Musi wiec być macierzjednostkowa przez która należy pomnożyć
wektor , aby otrzymac ten sam wektor.

Własność lancuchowa. Jeżeli mamy 3 chwile t 0<t’<t to tw.wyglada: Φ(t,t…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz