Analiza strategiczna wytwórni - Przedsiębiorstwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza strategiczna wytwórni - Przedsiębiorstwo - strona 1 Analiza strategiczna wytwórni - Przedsiębiorstwo - strona 2 Analiza strategiczna wytwórni - Przedsiębiorstwo - strona 3

Fragment notatki:

Streszczenie Przedmiotem analizy strategicznej jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii technologicznej do produkcji drobnowymiarowych elementów drogowych, takich jak kostka drogowa oraz krawężniki. Polska ma olbrzymie zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej. Jakość stosowanych do tej pory materiałów była bardzo niska, co dodatkowo zwiększa popyt na materiały drogowe. Materiały drogowe takie jak kostka drogowa są wykorzystywane nie tylko w przypadku robót inwestycyjnych, ale również do robót remontowych i modernizacyjnych. Należy prognozować, że w przypadku poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce będzie wzrastało zapotrzebowanie na materiały drogowe. Tak więc rozwój przedsiębiorstwa ma pełne szanse powodzenia. Opis przedsiębiorstwa. 1. Dane o przedsiębiorstwie. Siedziba: Firma ABCD Sp. z o. o. powstała w 1991 roku. Siedziba spółki znajduje się w Katowicach. Adres: ....................... Kontakt:
telefon ...................
fax ....................
e-mail .................
Spółka działa na terenie południowo-wschodniej Polski. Przedmiot działalności: - produkcja materiałów budowlanych dla drogownictwa
wykonawstwo robót drogowych
projektowanie w zakresie drogownictwa i infrastruktury drogowej
prowadzenie działalności konsygnacyjnej
usługi transportowe i spedycyjne na terenie całego kraju
Struktura kapitałowa i lista udziałowców: Lista wspólników:
……………….. - 85% udziałów
……………….. - 5%
…………………. - 5% udziałów
…………………….. - 5%
Firma posiada rachunek w ………………… - 28675655-20657576578
Pozycja Finansowa Przedsiębiorstwa: Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem Aego Sp. z o.o. i ABCD. Sp. z o.o.. Rachunek zysków i strat za 1994 rok wykazuje, że obie spółki zakończyły rok 1994 z wynikiem pozytywnym: Aego- zysk netto 1.500.000 zł
ABCD - zysk netto 800.000 zł
Dynamika zysku za ostatnie 2 lata wykazuje dużą tendencję wzrostową.
2. Wymagania formalno-prawne. Wymagania formalno-prawne. Wytwórnia Kostki Drogowej została uruchomiona na terenie istniejącego obiektu, który do tej pory był wykorzystywany pod produkcję stropów wg. technologii OWT. Poprzednia produkcja została zlikwidowana ze względu na stopniowy zanik w Polsce zapotrzebowania na elementy do technologii przemysłowych w budownictwie. Firma ABCD wystąpiła do WUAiNB Urzędu- Dzielnicy Brynów o wydanie pozwolenia na zmianę użytkowania obiektu. Na podstawie opracowanego projektu architektonicznego i technologicznego WUAiNB wydał decyzję dotyczącą zmiany i sposobu użytkowania obiektu.

(…)

… w prasie drogowej i budowlanej: Drogowiec Polski, Przegląd Budowlany. W pierwszym miesiącu od uruchomienia produkcji ukażą się ogłoszenia w ogólnopolskich dziennikach Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Zamierzamy przeznaczać na promocję i reklamę 10 % zysku ze sprzedaży wyrobów pochodzących z wytwórni kostki brukowej. Obecnie zlecono opracowanie specjalnych materiałów reklamowych…
…-krotny wzrost zapotrzebowania na produkty drogowe w Polsce. 3. Opis i analiza rynku zaopatrzenia .
Surowce i Dostawcy.
- Żwir - własna kopalnia, - Kruszywo bazaltowe - kopalnia bazaltu z Michałowic, - Cement - cementownia Chełm, - Barwniki - Kolorex Niemcy Warunki Dostaw.
Na dostawę cementu, kruszywa i barwników zostaną podpisane umowy długoterminowe. Obecnie trwają rozmowy w celu wynegocjowania…
… typu asfaltobeton. Polityka Gospodarcza.
- wysoka inflacja i wysokie koszty kredytu, - niestabilność przepisów podatkowych, - niejasna sytuacja z ewentualnym podwyższeniem podatku VAT na materiały budowlane, - bark ochrony krajowych producentów przed importowanymi materiałami. Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne.
- rozwój zjawiska korupcji w gospodarce, - prawo polskie dające zbyt duże…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz