Analiza stategiczna spółdzielni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza stategiczna spółdzielni - strona 1 Analiza stategiczna spółdzielni - strona 2 Analiza stategiczna spółdzielni - strona 3

Fragment notatki:


Analiza strategiczna spółdzielni
SPIS TREŚCI 1. MISJA SPÓŁDZIELNI ROSS Analizowana jednostka gospodarcza, działając w oparciu o bieżące prawodawstwo i zwyczaje ma być dochodowym przedsiębiorstwem, zaspokajającym potrzeby uczestników rynku. W tym celu przez kierownictwo Spółdzielni ROSS została sprecyzowana misja:
„ Misją, czyli celem nadrzędnym Spółdzielni ROSS jest dostarczanie najwyższej jakości wyrobów na rynek, po takich cenach aby uzyskać wystarczającą ilość zadowolonych klientów, umożliwiających funkcjonowanie i dalszy rozwój podmiotu gospodarczego ”
CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH CELÓW SPÓŁDZIELNI ROSS Głównym celem przedsiębiorstwa jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych, niezbędnych do zrealizowania dynamicznego programu rozwoju spółdzielni w latach 2002-2004. Celem strategicznym ROSS jest zdobycie znaczącej pozycji na rynku lokalnym. Dla realizacji swojego programu rozwoju spółka planuje:
znacząco zwiększyć kapitały własne,
wyposażyć zakład w dodatkowe, nowoczesne urządzenia produkcyjne oraz linie technologiczne w posiadanym obiekcie produkcyjnym, co pozwoli dodatkowo uzyskać przyrost mocy produkcyjnych oraz wzbogacić ofertę handlowo-targową, jak również obniżyć jednostkowe koszty produkcji,
wykreować znak towarowy, który pozwoliłby na identyfikowanie wyrobów i usług ROSS na rynku rolnym,
rozbudować sieć dystrybucji wyrobów.
Program rozwoju spółki do roku 2004 zakłada uzyskanie w tym okresie następujących wielkości wskaźników:
Tabela 1 Planowane wskaźniki dynamiki do roku 2004 Wskaźniki Planowana dynamika* Wyroby własne (w złotych)- sprzedaż 250%
Dynamika wzrostu rentowności (w %) 120%
Wzrost udziału w rynku lokalnym (w %) 130%
* wielkość wskaźnika z roku 2001 = 100%
Źródło: Opracowanie własne Charakterystyka działań strategicznych na obszarze marketingu - 4P, została przedstawiona poniżej.
W ZAKRESIE PRODUKTU pozyskanie jakościowych produktów rolnych,,
pozyskanie stałych kontrahentów na rynku niemieckim i innych krajach Unii Europejskiej,
ustanowienie kontaktów na rynku wschodnim,
zawarcie długoterminowych umów handlowych,
określenie pułapów produkcyjnych z uwzględnieniem kontyngentów możliwych do zrealizowania.


(…)

… na makrootoczenie i otoczenie konkurencyjne.
Mikrootoczenie (otoczenie konkurencyjne) lub inaczej bezpośrednie otoczenie tworzą podmioty występujące w mikrootoczeniu w charakterze dostawców, pośredników, konsumentów, konkurentów, z którymi dane przedsiębiorstwo wchodzi w bezpośrednie kontakty. Makrootoczenie, z kolei, definiowane jest jako zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa stanowiących o fakcie…
… kontrahentów na rynku unijnym zostanie negocjowana koncepcja umożliwiająca Spółdzielni ROSS uzyskanie stałej marży wynikającej ze sprzedaży swojego asortymentu.
W przypadku ostrej konkurencji cenowej ze strony najbliższego otoczenia konkurencyjnego możliwe jest zastosowanie opcji strategicznej polegającej na wykreowaniu cen niższych od konkurencji - dotyczy to tylko krótkiego okresu.
W ZAKRESIE MODERNIZACJI…
… przepływu płodów rolnych pomiędzy granicami państw członkowskich. Zagrożeniem dla przedsiębiorstw podobnych do GAMY jest natomiast napływ jeszcze tańszych płodów rolnych z za wschodniej granicy. Bazując na przeprowadzonej analizie SWOT oraz wykonanych scenariuszach należy stwierdzić, iż sytuacja, w której obecnie znajduje się podmiot nie są korzystne dla prowadzenia działalności w wybranej branży. Brak…
… będą polegały na:
uczestnictwie w wybranych targach i wystawach o charakterze regionalnym,
umieszczaniu swoich ofert w czasopismach branżowych,
stosowaniu upustów i promocji dla sieci marketów, realizujących kontrakty powyżej z góry określonej kwoty,
wysyłaniu ulotek i zapytań ofertowych dla sieci zagranicznych marketów i hurtowni. PLAN PRODUKCJI
Przy sporządzaniu planu produkcji uwzględniona taki czynniki…
… Spółdzielni ROSS
1. Znalezienia inwestora strategicznego
2. Opanowaniu większej części rynku - w szczególności lokalnego
3. Możliwość rozszerzenia asortymentu o nowe technologie
4. Zakup nowych technologii
5. Przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
6. Bliskości do dużej metropolii, jaką jest Poznań
Z drugiej strony zmienność czynników otoczenia może spowodować, iż sytuacja firmy ulegnie pogorszeniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz