Akcje i obligacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akcje i obligacje - strona 1

Fragment notatki:

Akcje i obligacje Wielka przemiana ustrojowa z 1989r. i odejście od systemu socjalistycznego otworzyło drogę szerokim przemianom w Polsce. Wiele tych zmian dotyczyło gospodarki i udziału w niej ludzi. Otóż każdy zyskał szansę swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i pomnażania swojego majątku. Wiąże się z tym kardynalne prawo własności, które daje podwaliny pod rozwój rynku kapitałowego i giełd. Giełda daje każdemu możliwość stania się współwłaścicielem majątku lub pożyczkodawcą dla Skarbu Państwa. W ustroju gospodarczym, jakim jest kapitalizm podstawową rolę odgrywają spółki, czyli związki osób chcący uzyskać określony cel gospodarczy. Istnieje wiele rodzajów spółek, a te największe, czyli spółki akcyjne mogą być notowane na giełdzie. Kupując akcje spółki, czyli akt współwłasności stajemy się akcjonariuszami i mamy prawo uczestniczyć w jej zyskach, czyli dywidendzie. W kapitalizmie istnieje swoboda sprzedaży i kupna akcji, ale bez pośrednictwa większej instytucji wymiana, czyli obrót byłby ograniczony. I tu pojawia się miejsce dla giełdy papierów wartościowych za pośrednictwem, której możemy sprzedawać i kupować papiery wartościowe. Otóż papiery wartościowe to nie tylko akcje, są one pojęciem szerokim i obejmują poza akcjami także wiele innych praw, w tym obligacje. Obligacja to dokument udzielenia pożyczki przez jej nabywcę, wystawiającemu obligację. Widzimy więc, że giełda pośredniczy w głównej w handlu akcjami i obligacjami. Obligacje są papierem wartościowym o dużym stopniu bezpieczeństwa, a dochodem dla nas gdy je kupujemy są odsetki i ewentualny wzrost jej kursu na giełdzie. Największym wystawcą (emitentem) obligacji jest Skarb Państwa, który w ten sposób zdobywa środki na pokrycie deficytu budżetowego. W zasadzie prawie każdy typ obligacji kupiony od Skarbu Państwa możemy sprzedać na giełdzie nie tracąc

Akcje i obligacje
Wielka przemiana ustrojowa z 1989r. i odejście od systemu socjalistycznego otworzyło drogę szerokim przemianom w Polsce. Wiele tych zmian dotyczyło gospodarki i udziału w niej ludzi. Otóż każdy zyskał szansę swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i pomnażania swojego majątku. Wiąże się z tym kardynalne prawo własności, które daje podwaliny pod rozwój rynku kapitałowego i giełd. Giełda daje każdemu możliwość stania się współwłaścicielem majątku lub pożyczkodawcą dla Skarbu Państwa. W ustroju gospodarczym, jakim jest kapitalizm podstawową rolę odgrywają spółki, czyli związki osób chcący uzyskać określony cel gospodarczy. Istnieje wiele rodzajów spółek, a te największe, czyli spółki akcyjne mogą być notowane na giełdzie. Kupując akcje spółki, czyli akt współwłasności stajemy się akcjonariuszami i mamy prawo uczestniczyć w jej zyskach, czyli dywidendzie. W kapitalizmie istnieje swoboda sprzedaży i kupna akcji, ale bez pośrednictwa większej instytucji wymiana, czyli obrót byłby ograniczony. I tu pojawia się miejsce dla giełdy papierów wartościowych za pośrednictwem, której możemy sprzedawać i kupować papiery wartościowe. Otóż papiery wartościowe to nie tylko akcje, są one pojęciem szerokim i obejmują poza akcjami także wiele innych praw, w tym obligacje. Obligacja to dokument udzielenia pożyczki przez jej nabywcę, wystawiającemu obligację.
Widzimy więc, że giełda pośredniczy w głównej w handlu akcjami i obligacjami. Obligacje są papierem wartościowym o dużym stopniu bezpieczeństwa, a dochodem dla nas gdy je kupujemy są odsetki i ewentualny wzrost jej kursu na giełdzie. Największym wystawcą (emite

(…)

… chcielibyśmy kupić, po jakiej cenie i w jakim terminie. Poprawnie złożone zlecenie dom maklerski przekaże do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jeżeli nasze zlecenie spełni ustaloną przez giełdę cenę staniemy się właścicielami papieru wartościowego (zlecenie nie spełni ceny, gdy złożymy np. zlecenie na akcje spółki X po 25zł a giełda ustali kurs 28zł - jest to cena wyższa…
… swoje akcje) muszą wypełniać szczegółowe wymogi. Nad całością rynku w Polsce czuwa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, która jest instytucją rządową. Na giełdzie wielka korporacja i mały inwestor mający tysiąc złoty są sobie równi. Mają oni taki sam dostęp do informacji, które musi publikować emitent pod groźbą wysokich kar. Emitenci chcący by ich papiery wartościowe były notowane na giełdzie, muszą…
…, wtedy też kurs akcji spółki wzrośnie i będąc jej akcjonariuszem zyskamy na wzroście wartości akcji.
Giełda
Wspomnieliśmy już wielokrotnie słowo giełda jednak, co to właściwie oznacza. Otóż giełda to w przenośni miejsce gdzie spotykają się kupujący i sprzedający papiery wartościowe w wyniku, czego kształtuje się cena i dochodzi do transakcji. Wielokrotnie słyszeliśmy, że ktoś zyskał albo stracił na giełdzie…
…. Ta forma rozliczeń jest bezpieczniejsza, a nasze papiery wartościowe są zdeponowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Na rynku działa wiele domów maklerskich, a przy wyborze jednego z nich powinniśmy się kierować następującymi wskazówkami. Powinniśmy sprawdzić : dostępność biura maklerskiego, ilość posiadanych przez niego oddziałów (POK-ów), wysokość pobieranych przez biuro opłat i prowizji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz