adsorpcja - teoria izotermy Langmuira - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2226
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
adsorpcja - teoria izotermy Langmuira -  sprawozdanie - strona 1

Fragment notatki:

Sprawozdanie
„Adsorpcja oranżu metylowego na węglu aktywowanym”
Prowadzący:
prof. dr hab. A. Sporzyński
Skład zespołu:
Punkty z przygotowania:
Punkty ze sprawozdania:
Jędrzej Korczak (j.korczak@wp.pl)
Monika Prządka (misiaczekt@tlen.pl)
Piotr Olędzki (piotroledzki89@gmail.com)
I. Cel pomiarów:
Celem pomiarów było sprawdzenie możliwości opisu adsorpcji oranżu metylowego na węglu aktywowanym za pomocą izotermy Langumira.
II. Aparatura i odczynniki:
1.spektrokolorymetr Carl Zeiss Jena
2.laboratory shaker
3.oranz metylowy 0,1%
4.bufor ftalanowy pH=5
5.wegiel aktywowany
III. Czynności:
1.Sporzadzono 9 roztworów oranżu metylowego poprzez odmierzenie kolejno 60,50,40,30,20,15,10,5,2,cm3 oranżu metylowego0,1% oraz po 5cm3 buforu ftalanowego. Następnie dopełniono woda destylowano do 100cm3.
2.Do sześciu kolb odważono po 30 - 40 mg węgla aktywowanego oraz po 50 cm3najbardziej stężonych roztworów wcześniej przygotowanych.
3.Probki z węglem wytrząsano przez ok. 10 minut.
4.Po ustaleniu się równowagi przesączono roztwory przez saczki do suchych kolb.
5.Za pomocą spektrokolorymetru zmierzono absorbancję sześciu najbardziej rozcieńczonych roztworów oranżu metylowego oraz wszystkie przesączone próbki. Jako odnośnik stosowano
rozcieńczony roztwór buforu ftalanowego.
Pomiarów dokonano przy długości fali λ=561nm
IV. Opracowanie wyników:
Tabela 1. Zestawienie wartości stężeń roztworów oranżu metylowego oraz absorbancji dla sześciu najbardziej rozcieńczonych próbek ( V - objętość dodanego oranżu metylowego; c0 - stężenie otrzymanych roztworów oranżu metylowego; A - absorbancja
Nr
V / cm3 104c0 / g∙cm-3 A
1
60
6,0
-
2
50
5,0
-
3
40
4,0
-
4
30
3,0
0,640
5
20
2,0
0,420
6
15
1,5
0,300
7
10
1,0
0,195
8
5
0,5
0,090
9
2
0,2
0,020
Wykres 1. Krzywa wzorcowa zależności absorbancji od stężenia oranżu metylowego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz