Adresowanie w sieci IP

Nasza ocena:

4
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adresowanie w sieci IP - strona 1

Fragment notatki:


1. Adresowanie w sieci IP        1.1   Budowa adresu IP    Każdemu hostowi (urządzeniu) w sieci przyporządkowany jest unikalny adres IP. Dzięki niemu  dane docierają do właściwego odbiorcy (innego komputera w sieci). Adresy IP zarządzane są poprzez NIC  (Network Information Center)    Adres IP w wersji 4 (IPv4) reprezentowany jest przez 32 bitową liczbę binarną    11000000. 10101000. 00000001. 00000010  192. 168.  1.  2    Oczywiście można stosować różne notacje do przedstawienia tej liczby – binarną, decymalną lub  heksadecymalną. Są one jednak niezbyt przejrzyste, a adresy w nich zapisane trudne do  zapamiętania. Wymyślono więc osobną notację. Każdy adres IP przedstawiany jest w postaci 4  oktetów (rozdzielonych kropkami), z czego każdy oktet może opisywać liczbę dziesiętną z zakresu  . Jest to tak zwana „kropkowa notacja dziesiętna”.    Przykład:  192.168. 1. 15  - jest poprawnym adresem IP  80.100.3.113  - jest poprawnym adresem IP   135.267.1.5   - jest błędnym adresem IP     Adres IPv4 zawiera tzw. część sieciową  (Network)  i część hosta  (Host) . Część sieci adresu IP określa  sieć, do której należy host (urządzenie). Część hosta jest jego numerem w tej sieci.    Podział adresu IPv4 na część sieci i część hosta      Network (część sieci)    Host (część hosta)    192 . 168 .  1  .  2  1  oktet  2  oktet  3  oktet  4  oktet    Rozmiar (liczba bitów) części sieci i hosta zależny jest od maski podsieci, jak również od klasy, do jakiej  należy adres IP. Zostanie  to wyjaśnione później.        1.2   Klasy adresów    Adresy IP, w zależności od wartości pierwszego oktetu, należą do jednej z klas: A, B, C, D lub E. W  praktyce najczęściej mamy do czynienia z klasami A, B i C. To, do jakiej klasy należy adres IP, ustalamy  według reguły:    jeżeli pierwszy bit adresu (a dokładnie pierwszego oktetu) ma wartość O, adres należy do klasy  A,  32 bity   jeżeli pierwsze dwa bity adresu mają wartość l O, adres należy do klasy B,   jeżeli pierwsze trzy bity adresu mają wartość 110, adres należy do klasy C.   Jeżeli pierwsze cztery bity adresu mają wartość 1110, adres należy do klasy D,   jeżeli pierwsze cztery bity adresu mają wartość 1111, adres należy do klasy E.    Sieci klasy D wykorzystywane są do multicastu, gdzie pojedynczy adres sieciowy identyfikuje  grupę hostów. To zagadnienie przedstawimy później. Sieci klasy E zarezerwowane są do celów  eksperymentalnych.    Zgodnie z powyższymi regułami możemy przyjąć zakresy wartości, jakie mogą przyjąć pierwsze liczby  (oktety) adresu w poszczególnych klasach: 

(…)

… wpiszemy jedynki), to zapewnimy sobie broadcast
w danej sieci z wszystkimi jej podsieciami.
1.6.3
Adres zwrotny (loopback)
Jest to specjalny adres, postaci:
127.x.x.x
Według standardów jako loopback powinien być stosowany adres 127.0.0.1. Jest to adres, który
zapewnia programowe połączenie obwodów wyjściowych karty sieciowej z jej obwodami
wejściowymi, niezależnie od faktycznego numeru IP. Loopback…
… odejmujemy 2 skrajne adresy
zarezerwowane dla adresu sieci i adresu rozgłoszeniowego (broadcast). Dane (datagramy) wysyłane na
adres rozgłoszeniowy dotrą do każdego hosta w danej sieci. Przykładowo dla adresu klasy C: adresem
rozgłoszeniowym dla sieci o adresie 192.168.1.0 jest 192.168.1.255.
1.3
Maska sieci
Maska sieci swoją budową przypomina adres IP - składa się z 32 bitów rozdzielonych na cztery
oktety…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz