Adresowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adresowanie - strona 1 Adresowanie - strona 2 Adresowanie - strona 3

Fragment notatki:


Adres IP  (Internet Protocol address) -  unikatowy numer  przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych. Adresy  IP są wykorzystywane w Internecie oraz sieciach lokalnych.   Adres IP zapisywany jest w postaci czterech oktetów w postaci  dziesiętnej oddzielonych od siebie kropkami, np. adres IP:    207.142.131.23 - publiczny  192.168.1.34     - prywatny klasy C (maska 255.255.255.0)  10.0.1.56           - prywatny klasy A (maska 255.0.0.0)    (źródło: pl.wikipedia.pl)  (źródło: www.tech-portal.pl)    IPv4  – 32 bitowa liczba z zakresu  od 0 do 4’294’967’295   Adres rzeczywisty: 2345456342  Binarnie: 10001011  – 11001100 – 11010010 – 11010110  W oktetach: 139.204.210.214  IPv6 –  128 bitowa liczba z zakresu   od 0 do  340282366920938463463374607431768211455  Zapisywany jako 8 liczb szesnastkowych np.:  1080:0:0:0:0:800:0:417A  W sieci adres jest zawsze przydzielany automatycznie  Maska podsieci ,  maska adresu  (ang. subnetwork mask,  address mask) -  liczba służąca do wyodrębnienia w  adresie IP części sieciowej od części hosta.  Po wykonaniu iloczynu bitowego maski i adresu IP  komputera mamy otrzymać adres IP całej sieci, do której  należy ten komputer.  Pozwala on w elastyczny sposób dzielić duże dowolne sieci  (zwłaszcza te o ograniczonej puli adresów IP) na mniejsze  podsieci.    CIDR  MASKA              Liczba adresów    /8      255.0.0.0              16777214    /16    255.255.0.0          65534    /24    255.255.255.0      254      Skrócony zapis maski:          192.168.1.34/24  Brama sieciowa  - (ang.  gateway ) jest maszyną podłączoną do  sieci komputerowej za pośrednictwem której komputery z sieci  lokalnej komunikują się z komputerami w innych sieciach.    Brama sieciowa może routować pakiety między sieciami TCP/IP  lub innych protokołów rutowalnych — jest wtedy routerem.    W sieci TCP/IP  domyślna brama (sieciowa)  (ang.  default  gateway ) oznacza router, do którego komputery sieci lokalnej  mają wysyłać pakiety o ile nie powinny być one kierowane w  sieć lokalną lub do innych, znanych im routerów. W typowej  konfiguracji sieci lokalnej TCP/IP wszystkie komputery  korzystają z jednej domyślnej bramy, która zapewnia im  łączność z innymi podsieciami lub z Internetem.    Router  (po polsku -  ruter ,  trasownik )  – urządzenie  sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu OSI,  pełniące rolę węzła komunikacyjnego.   Proces kierowania ruchem nosi nazwę  routingu,  routowania, rutowania ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz