Podział logiczny - strona 3

Podział nauk w ramach prawoznawstwa- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 392
Wyświetleń: 5845

Podział nauk w ramach prawoznawstwa. Różne klasyfikacje nauk prawnych. U źródeł podstaw nauczania prawa leży koncepcja podziału nauk prawnych zaproponowana przez niemiecką szkołę historyczną (Savigny, Puchta); - nauki filozoficzne o prawie - nauki pozytywne o prawie - dzielą się na nauki...

Podział dzieł Arystotelesa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Podział dzieł Arystotelesa: Dzieła zostały podzielone przez Andronikosa z Rodos na: -- pisma logiczne; noszą wspólną nazwę "Organon" /tłumaczy się jako narzędzie/ -- pisma przyrodnicze: najważniejszy tytuł: " Fizyka Arystotelesa " -- pisma metafizyczne: najważniejszy tytuł: " Metafizyka...

Podział produktów w zależności od stopnia ryzyka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001

Podział produktów w zależności od stopnia ryzyka: Kategoria 1 (produkty o wysokim stopniu ryzyka) produkty zawierające ryby, jaja, warzywa, zboża, składniki mleka, które wymagają schłodzenia surowe mięso, ryby i produkty mleczne produkty o pH > 4,6, sterylizowane w hermetycznie zamkniętych...

Epoka siedmiu mędrców, Podział filozofii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1127

- filozofia pojetyczna- celem piękno- rzemiosło, medycyna, poetyka, tworzenie sztuki Podział pism Arystotelesa na: fizyczne logiczne etyczne Podział filozofii na: metafizyka- prote philosophia (ontologia- nauka o bycie- nazwę wprowadził Johanes Clauberg); 4 spory filozoficzne: spór o naturę, tworzywo...

Semiotyka logiczna i metajęzyk- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 959

SEMIOTYKA LOGICZNA I METAJĘZYK SEMIOTYKA (LOGICZNA) := ogólna teoria znaku. Gdy jest uprawiana metodami charakterystycznymi dla logiki, wtedy jest działem logiki - stąd `logiczna'. Dzieli się na trzy działy: semantykę (logiczną), syntaktykę (logiczną) oraz pragmatykę (logiczną) [Ch. Morris (1938...

Problem rozbieżności stałych logicznych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Problem rozbieżności stałych logicznych i ich odpowiedników w języku naturalnym Stałe logiczne i ich odpowiedniki w językach naturalnych mają nieco inne właściwości; aparatura, którą posługuje się klasyczny rachunek zdań bywa nieadekwatny w odniesieniu do języka naturalnego (stałe logiczne...

Podział definicji ze względu na odniesienie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

21 Podział ze względu na odniesienie Definicja realna Termin definicja używamy dla oznaczenia zespołu zdań podających charakterystykę (przysługujących temu i tylko temu przedmiotowi) jakiegoś obiektu (przedmiotu) bądź typu przedmiotów. W stosunku do definicji realnych formułuje się niekiedy...

System prawa - podział i informacje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

system - całość złożona z powiązanych ze sobą wedle pewnych zasad elementów system prawa - zbiór w pewien sposób powiązanych i uporządkowanych generalnych i abstrakcyjnych norm prawnych wysłowionych w tekstach aktów normatywnych i obowiązujących w określonym państwie w danym czasie Podział...

Podział sposobów postępowania stosowanych w działalności organizatorsk...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Metoda Metoda (wg. T.Kotarbińskiego)jest to systematyczny sposób postępowania, przy czym sposób oznacza umyślny tok jakiegoś działania, a więc skład i układ jego stadiów. PODZIAŁ SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA STOSOWANYCH W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZATORSKIEJ: zasady- ogólne wskazówki, wytyczne działań...

Formy logicznego myślenia i metody operacji myślowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

Formy logicznego myślenia i metody operacji myślowych Metody operacji myślowych: analiza - myślowy podział zjawisk i procesów politycznych na części pierwsze, potem badanie ich cech i związków i relacji między nimi; synteza - łączy badane aspekty, cechy, właściwości i tworzy pojęcia ogólne...