Podział logiczny - strona 3

Budowa i treść księgi Liczb

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Wochna
 • Pięcioksiąg
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 138

Paran, na pd. od Kanaan. Okres zawiera 38 lat (Lb 33, 28), wydarzenia w Edomie i Moabie (Lb 20, 14-36) czas ok. 5 miesięcy. Podział logiczny księgi: podróż i wejście do Kanaan od południa (Lb 1-14), wędrówka przez pustynię (Lb 14-19), podróż w kierunku Ziemi Obiecanej (Lb 20-36) Dwojaki materiał...

Budowa definicji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Notatkę dodano: 26.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 62

w taki sposób, że każdy desygnat jest desygnatem tylko jednego pojęcia podrzędnego (członu podziału). Musi być więc rozłączny. Podział logiczny musi też być zupełny (wyczerpywać - obejmować wszystkie desygnaty dzielonego pojęcia). Najprostszą formą takiego podziału jest podział dychotomiczny (na desygnaty spełniający cechę...

Teoria elementarna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Notatkę dodano: 27.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 52

być parami rozłączne -żaden z podzakresów nie może być zbiorem pustym Podziały logiczne wedle pewnego kryterium ( konceptualizacja podziału logicznego) Spiętrzony podział logiczny, to klasyfikacja. Każdą klasyfikację można modelować -> drzewo derywacyjne (graf). Czynność partycji. (=/= podz. log...

Pojęcia z wykładni prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Notatkę dodano: 13.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 155

wykładni (koncepcja semantyczna intensjonalna) — zakłada, że wykładnia to jedynie ustalanie znaczenia wyrażeń występujących w akcie normatywnym. W przypadku jasnego, zrozumiałego sformułowania przepisów, wykładnia nie jest potrzebna. Klasyfikacja - musi mieć podział logiczny na każdym poziomie...

Podstawy zarządzania - organizowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Notatkę dodano: 29.07.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 77

Zasady i znaczenie organizowania działalności. Znaczenie organizowania - jest procesem wieloetapowym o charakterze ciągłym i składa się z pewnych charakterystycznych etapów, obejmuje: Ustalenie całej pracy, którą należy wykonać dla osiągnięcia celów organizowania, Podział logiczny całości pracy...

Relacje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Notatkę dodano: 27.08.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 87

A. Ze zwrotności wynika zupełność (Ux = A), z symetryczności i przechodniości wynika rozłączność. Podział (logiczny) zbioru wyznacza relację równoważności i odwrotnie. Podziałem zbioru A nazywamy rodzinę zbiorów B ⊆ P(A) taką, że: 1. ∅∉B 2. UB = A 3. ∀x, y∈B (x ∩ y ≠ ∅ ⇒ x = y) Niech (A, R) będzie równoważnością...

Zadania na wymyślanie nazw

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Logika prawnicza
Notatkę dodano: 23.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 163

Z, gdy: Z: Jeśli dany podział nie jest podziałem logicznym, to zarówno spełnia warunek zupełności jak i warunek rozłączności. Poprawność wyboru zdań w każdym z podpunktów a)-g) należy uzasadnić. Zadanie 2 Zaprzecz każdemu ze zdań z podpunktów a)-e) na trzy sposoby. Odpowiedzi należy uzasadnić. . Z: Nieprawda...

Istota regionu ekonomicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Zygmunt Szymla
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Notatkę dodano: 19.03.2013
Pobrań: 28
Wyświetleń: 324

, urbanistycznych itp., itd. Jest to, więc pojęcie wieloznaczne. Zasadniczym podziałem logicznym jest podział pomiędzy pojęciami regionu fizyczno - geograficznego i ekonomicznego. Termin „region” wywodzi się łacińskich słów `regio', `regionis' i oznacza granice wyznaczające przestrzeń. Region ekonomiczny różni...

Logika- zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Logika
Notatkę dodano: 06.09.2013
Pobrań: 8
Wyświetleń: 206

.Lubić-Czy X może lubić X? Możliwe tak albo nie, a więc NONZWROTNA Relacja równościowa A. zawsze jest tranzytowa, symetryczna, spójna (tym samym, to samo) B. kryterium podziału logicznego (wyczerpujący i rozłączny) C. dziedzina i przeciwdziedzina relacji uzupełniają się D. dzieli zbiory na klasy...

Zakres prawa cywilnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Notatkę dodano: 30.04.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 94

prawo cywilne dzieli się na działy → w systemie kontynentalnym najbardziej rozpowszechniony jest system pandektowy (niem. XIX w.), wg którego wyróżniamy: rozbudowana część ogólna; działy: prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo rodzinne i prawo spadkowe; nie jest to podział logiczny (różne kryteria...