Podział logiczny - strona 3

Podział nauk w ramach prawoznawstwa- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Notatkę dodano: 31.05.2011
Pobrań: 25
Wyświetleń: 835

Podział nauk w ramach prawoznawstwa. Różne klasyfikacje nauk prawnych. U źródeł podstaw nauczania prawa leży koncepcja podziału nauk prawnych zaproponowana przez niemiecką szkołę historyczną (Savigny, Puchta); - nauki filozoficzne o prawie - nauki pozytywne o prawie - dzielą się na nauki...

Podział dzieł Arystotelesa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Notatkę dodano: 09.09.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 83

Podział dzieł Arystotelesa: Dzieła zostały podzielone przez Andronikosa z Rodos na: -- pisma logiczne; noszą wspólną nazwę "Organon" /tłumaczy się jako narzędzie/ -- pisma przyrodnicze: najważniejszy tytuł: " Fizyka Arystotelesa " -- pisma metafizyczne: najważniejszy tytuł: " Metafizyka...

Podział produktów w zależności od stopnia ryzyka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Notatkę dodano: 20.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 143

Podział produktów w zależności od stopnia ryzyka: Kategoria 1 (produkty o wysokim stopniu ryzyka) produkty zawierające ryby, jaja, warzywa, zboża, składniki mleka, które wymagają schłodzenia surowe mięso, ryby i produkty mleczne produkty o pH > 4,6, sterylizowane w hermetycznie zamkniętych...

Epoka siedmiu mędrców, Podział filozofii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Notatkę dodano: 10.07.2013
Pobrań: 10
Wyświetleń: 161

- filozofia pojetyczna- celem piękno- rzemiosło, medycyna, poetyka, tworzenie sztuki Podział pism Arystotelesa na: fizyczne logiczne etyczne Podział filozofii na: metafizyka- prote philosophia (ontologia- nauka o bycie- nazwę wprowadził Johanes Clauberg); 4 spory filozoficzne: spór o naturę, tworzywo...

Semiotyka logiczna i metajęzyk- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika i semiotyka
Notatkę dodano: 06.09.2013
Pobrań: 11
Wyświetleń: 137

SEMIOTYKA LOGICZNA I METAJĘZYK SEMIOTYKA (LOGICZNA) := ogólna teoria znaku. Gdy jest uprawiana metodami charakterystycznymi dla logiki, wtedy jest działem logiki - stąd `logiczna'. Dzieli się na trzy działy: semantykę (logiczną), syntaktykę (logiczną) oraz pragmatykę (logiczną) [Ch. Morris (1938...

Problem rozbieżności stałych logicznych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Notatkę dodano: 27.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 70

Problem rozbieżności stałych logicznych i ich odpowiedników w języku naturalnym Stałe logiczne i ich odpowiedniki w językach naturalnych mają nieco inne właściwości; aparatura, którą posługuje się klasyczny rachunek zdań bywa nieadekwatny w odniesieniu do języka naturalnego (stałe logiczne...

Podział definicji ze względu na odniesienie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 61

21 Podział ze względu na odniesienie Definicja realna Termin definicja używamy dla oznaczenia zespołu zdań podających charakterystykę (przysługujących temu i tylko temu przedmiotowi) jakiegoś obiektu (przedmiotu) bądź typu przedmiotów. W stosunku do definicji realnych formułuje się niekiedy...

System prawa - podział i informacje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Notatkę dodano: 07.05.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 82

system - całość złożona z powiązanych ze sobą wedle pewnych zasad elementów system prawa - zbiór w pewien sposób powiązanych i uporządkowanych generalnych i abstrakcyjnych norm prawnych wysłowionych w tekstach aktów normatywnych i obowiązujących w określonym państwie w danym czasie Podział...

Podział sposobów postępowania stosowanych w działalności organizatorsk...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Notatkę dodano: 25.03.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 102

Metoda Metoda (wg. T.Kotarbińskiego)jest to systematyczny sposób postępowania, przy czym sposób oznacza umyślny tok jakiegoś działania, a więc skład i układ jego stadiów. PODZIAŁ SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA STOSOWANYCH W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZATORSKIEJ: zasady- ogólne wskazówki, wytyczne działań...

Formy logicznego myślenia i metody operacji myślowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Notatkę dodano: 01.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 141

Formy logicznego myślenia i metody operacji myślowych Metody operacji myślowych: analiza - myślowy podział zjawisk i procesów politycznych na części pierwsze, potem badanie ich cech i związków i relacji między nimi; synteza - łączy badane aspekty, cechy, właściwości i tworzy pojęcia ogólne...