Podział logiczny

Materiały do definicji i podziału logicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Paweł Jabłoński
 • Logika dla prawników
Notatkę dodano: 11.04.2013
Pobrań: 19
Wyświetleń: 521

Człowiek to ssak żyjący w Europie PODZIAŁ LOGICZNY Zaproponuj podział logiczny zakresu nazwy książka. Uzasadnij poprawność swojej propozycji. Zaproponuj podział logiczny zakresu nazwy „miasto leżące w Polsce”, który mógłby być przydatny przy przygotowaniu (redagowaniu) turystycznego przewodnika po naszym...

Podział logiczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Notatkę dodano: 10.05.2013
Pobrań: 14
Wyświetleń: 152

Podział logiczny Gdy chcemy bliżej opisać desygnaty określonej nazwy pod kątem posiadania przez nie (lub nie) jakiejś interesującej nas jakości - wyróżniając wśród nich takie, które ją posiadają i takie, które jej nie posiadają - dokonujemy czegoś, co się nazywa podziałem logicznym. Wyróżnioną...

Podział logiczny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Notatkę dodano: 26.08.2013
Pobrań: 7
Wyświetleń: 115

Podział logiczny winien być: WYCZERPPUJĄCY - jeśli każdy z desygnatów nazwy której zakres dzielimy może być zaliczony do jakiegoś wyróżnionego członu podziału. Np. Nie jest wyczerpujący podział ludzi na białych i czarnych. ROZŁĄCZNY - jeśli żaden z desygnatów nazwy której zakres dzielimy...

Warunki podziału logicznego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 80

25 Warunki podziału logicznego. Podział logiczny - proces myślowy polegający na dobieraniu do zakresu jakiejś nazwy zakresów podrzędnych, które mają dwie cechy: wzajemnie się wykluczają razem tworzą zakres nadrzędny Zakres nadrzędny (rodzaj), dla którego dobierane są zakresy podrzędne (gatunki...

Logika - zagadnienia i literatura

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Logika
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 117

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: nauka o nazwach, podział logiczny, definicje, wnioskowanie, zdanie, rachunek logiczny....

Zadania z zaprzeczeniami

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Logika prawnicza
Notatkę dodano: 23.08.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 59

Zad 3. Proszę zaprzeczyć na trzy sposoby zdaniu Z, gdy: Z: Dana norma jest zakazująca wtedy i tylko wtedy, gdy jest ona dozwalająca. Nie każdy podział logiczny spełnia warunek zupełności i nie każdy podział logiczny spełnia warunek rozłączności. Nieprawda, że jeśli każdy podział logiczny spełnia...

Tekst prawny i jego analiza - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Notatkę dodano: 29.07.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 68

nie określających uprawnień i obowiązków. RODZAJE CZ. NIENORMATYWNYCH charakterystyki zawarte w preambułach, wstępach do aktów normatywnych deklaracje ideowo-polityczne ( w preambułach i wstępach do ustaw) definicje legalne; 4.podziały logiczne; 5. przepisy wyjaśniające; 6. przepisy odsyłające. 1,2 -np. wstęp...

Desygnaty, podział - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Notatkę dodano: 20.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 163

w stylach przejściowych, jakie cechy przeważają Podział logiczny (zakres) 2 warunki: 1. podział wyczerpujący 2. podział rozłączny (żaden desygnat określonego pojęcia nie może podpadać pod dwa człony) Jak dokonywać podziału logicznego? - podział wedle cech kontradyktorycznych (posiadają cechę...

Logika dla prawników - egzamin 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Paweł Jabłoński
 • Logika dla prawników
Notatkę dodano: 11.04.2013
Pobrań: 14
Wyświetleń: 288

30 pkt. Wynik pozytywny od 16 pkt. 1. Zaznacz na odcinku oraz nazwij stosunek zachodzący między zakresami następujących nazw: (od 0 do3pkt.) nie-ustawa, nie-akt prawny nie-człowiek, nie-istota mieszkająca w Afryce miasto, dom definicja równościowa, nie-definicja klasyczna partycja, podział logiczny...

Systemy informacji prawnej - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Notatkę dodano: 19.06.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 98

się „unitermy” odpowiadające różnym aspektom treściowym elementu (słowa kluczowe) system pełnotekstowy system, w którym każdy dokument jest reprezentowany przez zestaw słów składających się nań lub zestaw znaków 3.2. Kategoryzacja. Podział logiczny: a) Podstawowe słownikowe znaczenie - zbiór powiązanych...