Podział logiczny

Podział logiczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Notatkę dodano: 10.05.2013
Pobrań: 29
Wyświetleń: 152

Podział logiczny Gdy chcemy bliżej opisać desygnaty określonej nazwy pod kątem posiadania przez nie (lub nie) jakiejś interesującej nas jakości - wyróżniając wśród nich takie, które ją posiadają i takie, które jej nie posiadają - dokonujemy czegoś, co się nazywa podziałem logicznym. Wyróżnioną...

Materiały do definicji i podziału logicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Paweł Jabłoński
 • Logika dla prawników
Notatkę dodano: 11.04.2013
Pobrań: 47
Wyświetleń: 521

Człowiek to ssak żyjący w Europie PODZIAŁ LOGICZNY Zaproponuj podział logiczny zakresu nazwy książka. Uzasadnij poprawność swojej propozycji. Zaproponuj podział logiczny zakresu nazwy „miasto leżące w Polsce”, który mógłby być przydatny przy przygotowaniu (redagowaniu) turystycznego przewodnika po naszym...

Podział logiczny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Notatkę dodano: 26.08.2013
Pobrań: 10
Wyświetleń: 115

Podział logiczny winien być: WYCZERPPUJĄCY - jeśli każdy z desygnatów nazwy której zakres dzielimy może być zaliczony do jakiegoś wyróżnionego członu podziału. Np. Nie jest wyczerpujący podział ludzi na białych i czarnych. ROZŁĄCZNY - jeśli żaden z desygnatów nazwy której zakres dzielimy...

Warunki podziału logicznego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 80

25 Warunki podziału logicznego. Podział logiczny - proces myślowy polegający na dobieraniu do zakresu jakiejś nazwy zakresów podrzędnych, które mają dwie cechy: wzajemnie się wykluczają razem tworzą zakres nadrzędny Zakres nadrzędny (rodzaj), dla którego dobierane są zakresy podrzędne (gatunki...

Semantyka aspekt filozoficzny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
 • Semantyka logiczna
Notatkę dodano: 06.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 110

): predykat prawdy jest narzędziem logicznym, pozwlającym nam na tworzenie użytecznych uogólnień /każde zdanie o postaci „a v ~a” jest prawdziwe/ i odnoszeniu do zdań /odnoszenie na ślepo → zdań, których nie możemy zacytować/ → /wszystko co powiedział JP2 to prawda → nie jesteśmy w stanie wytoczyć...

Logika - zagadnienia i literatura

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Logika
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 117

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: nauka o nazwach, podział logiczny, definicje, wnioskowanie, zdanie, rachunek logiczny....

Desygnaty, podział - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Notatkę dodano: 20.05.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 163

w stylach przejściowych, jakie cechy przeważają Podział logiczny (zakres) 2 warunki: 1. podział wyczerpujący 2. podział rozłączny (żaden desygnat określonego pojęcia nie może podpadać pod dwa człony) Jak dokonywać podziału logicznego? - podział wedle cech kontradyktorycznych (posiadają cechę...

Zadania z zaprzeczeniami

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Logika prawnicza
Notatkę dodano: 23.08.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 59

Zad 3. Proszę zaprzeczyć na trzy sposoby zdaniu Z, gdy: Z: Dana norma jest zakazująca wtedy i tylko wtedy, gdy jest ona dozwalająca. Nie każdy podział logiczny spełnia warunek zupełności i nie każdy podział logiczny spełnia warunek rozłączności. Nieprawda, że jeśli każdy podział logiczny spełnia...

Podział badań marketingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Notatkę dodano: 18.09.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 89

PODZIAŁ BADAŃ MARKETINGOWYCH Badania rynku - niektórzy utożsamiają je z analizą rynku i badaniami marketingowymi zaliczamy do nich potencjały rynkowe, udziały rynkowe, segmenty rynku, tędy w gospodarce. Badania produktu _ zawiera cenę produktu ( niska, wysoka), produkty konkurencyjne, rozwój...

Podział teorii państwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Notatkę dodano: 20.05.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 136

wiedzy - logika. Arystoteles żywił przekonanie, ze bytem samoistnym- substancją- są jedynie konkretne rzeczy. Rozważania logiczne doprowadziły go do rozróżnienia w substancjach dwu składników. Forma- własności pojęciowe, ogólno-gatunkowe rzeczy, element czynny (morfa). Materia- element bierny. Materia...