Zautomatyzowany pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zautomatyzowany pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych - wykład - strona 1 Zautomatyzowany pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych - wykład - strona 2 Zautomatyzowany pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych
Wykonał Andrzej Pieliński
Grupa -
Ćw. nr 11
Prowadzący dr. Bober
Zautomatyzowany pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych elementów półprzewodnikowych.
Data wykonania 99.04.14
Data oddania 99.04.21
Ocena PROGRAM ZAJĘĆ:
Zapoznanie się z możliwościami programu HP VEE
Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej złącza p-n w kierunku przewodzenia
Przedstawienie wyników pomiarów na odpowiednich wykresach
Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej złącza p-n w kierunku przewodzenia
Wyznaczenie parametrów statycznych badanych elementów IS, RS, n.
WYKAZ PRZYRZĄDÓW :
Komputer klasy PC
zasilacz HP E3631A
multimetr cyfrowy typu HP 34401A Badane elementy:
Dioda DZG - 7:
UR = 128 [ V ]
IF = 100 [ mA ]
Dioda BZP 620:
If=200 [mA] UZ=11 [V]
P=250 [mW]
Dioda BAT 42:
If=200 [mA]
U=1 [V]
P=200 [mW]
PRZEBIEG ĆWICZENIA :
1. Pomiar charakterystyki prądowo - napięciowej złącza p-n w kierunku przewodzenia.
a) dioda DZG -7
Charakterystykę prądowo-napięciową w kierunku przewodzenia dla tego elementu obrazuje wykres nr 1 i wykres nr 2 (log I).
Wzory i obliczenia:
1. Rezystancja szeregowa Rs.
W celu obliczenia rezystancji szeregowej Rs skorzystamy ze wzoru:
gdzie U” = 0,48[V] ; U' = 0,44[V] ; I = 266 [mA] (patrz charakterystyka). Dla tych danych rezystancja szeregowa wynosi:
.
Zatem ostatecznie Rs = 0,15 [Ω].
2. Współczynnik doskonałości n.
Do wyprowadzenia współczynnika doskonałości n skorzystamy ze wzoru Shockley'a:
.
Z prostoliniowego odcinka charakterystyki prądowo - napięciowej bierzemy dwa punkty (U1, I1) i (U2, I2) i zapisujemy dla nich równanie Shockley'a:
.
Dla kierunku przewodzenia mamy , więc w powyższym układzie równań możemy pominąć jedynki. Logarytmując powyższe wzory uproszczone otrzymujemy:
.
Odejmując równania stronami otrzymamy:


(…)

… sposób zobrazować kilka rzędów wielkości prądu oraz wyznaczyć podstawowe parametry (Is, n, Rs). Zauważalne jest na tych wykresach zagięcie się uzyskanych charakterystyk dla większych wartości prądów (np. wykres nr 6 dla diody BAT 42). Wartości rezystancji szeregowej reprezentującej spadek napięcia poza obszarem złącza (obszar p, n, doprowa­dzenia) wyniosły od niemal zera dla diody BZP 620 do ok. 1,6 [Ω] dla diody…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz