Zasady naczelne postępowania cywilnego.

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady naczelne postępowania cywilnego. - strona 1 Zasady naczelne postępowania cywilnego. - strona 2

Fragment notatki:

ZASADY NACZELNE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Generalne założenia, przyjęte przez ustawodawcę w celu zapewnienia najpełniejszej realizacji funkcji, idee przewodnie albo założenia podstawowe postępowania cywilnego, wyrażone w normach prawa procesowego, odnoszące się do całości postępowania Przede wszystkim należy odróżnić zasady naczelne postępowania cywilnego od takich zasad naczelnych funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w ogóle. Niektórzy autorzy podręczników zakresem zasad naczelnych postępowania cywilnego obejmują niektóre zasady naczelne funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości np. zasadę dwuinstancyjności; zasadę judykacyjnego nadzoru pozainstancyjnego SN. Zasada konstrukcyjna to jest taka zasada, która z jednej strony stanowi pewną ideę centralną, założenie podstawowe, po drugie ma charakter normatywny, po trzecie z mniejszym lub większym natężeniem odnosi się do całego postępowania cywilnego, po czwarte określa sposoby realizacji funkcji i celu postępowania. Więc jeśli mamy do czynienia z pewnymi zasadami, które dotyczą niektórych tylko stadiów danego postępowania rozpoznawczego jak np. zasada kontradyktoryjności, jak np. zasada swobodnej oceny dowodów, które dotyczą tylko i wyłącznie danego rodzaju postępowania jak np. zasada równouprawnienia cudzoziemca w zakresie poszukiwania ochrony prawnej czy zasada priorytetu umowy międzynarodowej to mówimy o zasadach konstytucyjnych, w tym ostatnim wypadku to powiedzieliśmy sobie, że chodzi o zasady wiodące międzynarodowego prawa cywilnego. RYS HISTORYCZNY
Po raz pierwszy pojęcie „zasady podstawowej” w 1801r. Gönner . Wyróżnił on dwie zasady:
zasadę śledczości - charakterystyczną dla procedury pruskiej Untersuchungs Maxime zasadę kontradyktoryjności - Verhandlung Maxime Dla Gönnera te zasady to są maksymy, założenia podstawowe i nawet, jeśli nie są wyraźnie sformułowane to mogą wynikać z charakteru danego postępowania - to stwierdzenie posłużyło mu do sformułowania tych zasad.
W toku dalszego rozwoju nauki postępowania cywilnego wyodrębniono zasadę dyspozycyjności bardzo charakterystyczną dla postępowania cywilnego oraz oficjalności .
Böllow- stosunek trójstronny w procesie, przesłanka procesowa, stosunek prawnoprocesowy, w odróżnieniu od zachodnioeuropejskiej charakteryzowała się szerokim katalogu zasad, przyjmowane z powodów ideologicznych - ochrona własności
Aby uznać za naczelną zasadę musi spełnić kryteria:
Założenie podstawowe postępowania, idea centralna postępowania, Charakter normatywny- wynikała z obowiązujących norm prawa procesowego może wynikać pośrednio z całokształtu norm
W każdym rodzaju postępowania jest realizowana
Określa realizację celów i funkcji postępowania

(…)

…. Mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio.
Powinny być realizowane w całym postępowaniu, odnosić się do całego postępowania. Choć mogą być realizowane w poszczególnych rodzajach postępowania w mniejszym lub większym zakresie (natężeniem).
Powinny określać sposoby realizacji celi i funkcji postępowania cywilnego
Nie zaliczono zasady prawdy materialnej ze względu na brak podstaw normatywnych jej wyodrębnienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz