Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia,Filologia angielska, Uniwersytet Warszawski,Warszawa.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia,Filologia angielska, Uniwersytet Warszawski,Warszawa.   - strona 1

Fragment notatki:

Studia II stopnia
Notatka zawiera wymagania kwalifikacyjne na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Plik ten pochodzi z rekrutacji na kierunek filologia angielska.


Filologia, filologia angielska, stacjonarne drugiego stopnia
Zasady kwalifikacji
Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra dowolnego kierunku.
Kwalifikacja na studia przebiega na podstawie egzaminu składającego się z dwóch części:
egzaminu z języka angielskiego na poziomie C1 (z egzaminu zwalnia Certyfikat UW; w procedurze kwalifikacyjnej brane są pod uwagę wyniki Egzaminu Certyfikacyjnego UW z języka angielskiego na poziomie C1 zdanego w ciągu ostatnich 5 lat).
pisemnego egzaminu przedmiotowego w języku angielskim w zakresie przewidzianym programem studiów pierwszego stopnia z dwóch spośród trzech specjalizacji do wyboru:
językoznawstwo
literatura i kultura brytyjska
literatura i kultura amerykańska
Sposób ustalania wyniku końcowego
Wymagane jest:
uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 50% egzaminu z języka angielskiego na poziomie C1 lub uzyskanie Certyfikatu UW z języka angielskiego na poziomie C1
uzyskanie średniej wyniku z dwóch wybranych specjalizacji na poziomie co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów:
      (S1 + S2) : 2 = x,
      gdzie S1 oznacza liczbę punktów z egzaminu przedmiotowego z jednej wybranej specjalizacji, S2 oznacza liczbę punktów z egzaminu przedmiotowego z drugiej wybranej specjalizacji, przy czym x nie może być mniejsze niż 40% możliwej do zdobycia liczby punktów
Przyjęcie na podstawie listy rankingowej wyników w ramach limitu. Lista rankingowa układana jest na podstawie łącznego wyniku Certyfikatu UW z języka angielskiego na poziomie C1 i egzaminu przedmiotowego.
Forma egzaminu: pisemny
Zagadnienia egzaminacyjne: z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa oraz literatury i kultury krajów anglojęzycznego obszaru językowego na poziomie licencjackim
+ukryj
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym
Limit miejsc: 50
Rekrutacja na studia odbywa się na tych samych zasadach, jak w przypadku pozostałych kandydatów.
Terminy egzaminów
Egzamin z jęz angielskiego C1 - 15 czerwca godz. 12.00, Wydział Biologii ul. Miecznikowa 1
Egzamin przedmiotowy - 2 lipca godz. 11.00, Wydział Biologii ul. Miecznikowa 1.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz