Zarządzanie - negocjacje cenowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - negocjacje cenowe - strona 1 Zarządzanie - negocjacje cenowe - strona 2 Zarządzanie - negocjacje cenowe - strona 3

Fragment notatki:


NEGOCJACJE CENOWE PLAN PRACY Pojęcie negocjacji
Definicja.
Fazy negocjacyjne.
Najważniejsze zasady negocjacyjne.
Negocjacje cenowe jako element negocjacji handlowych.
Negocjacje handlowe.
Negocjacje cenowe.
Negocjacje cenowe ze strony kupującego.
Negocjacje cenowe ze strony sprzedającego.
1. Pojęcie negocjacji 1.1 Definicja Podstawowe określenie negocjacji można ująć w proste stwierdzenie : jest to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów.
W negocjacjach należy więc uwzględnić: obustronność korzyści (uzasadnionych), uczciwość, trwałość, przydatność społeczną, sprawność prowadzenia oraz pogłębianie dobrych stosunków między pertraktującymi stronami. Przyczyna ,dla której prowadzimy negocjacje, polega na tym, że chcemy doprowadzić do osiągnięcia rezultatu korzystniejszego niż ten, który możemy osiągnąć bez negocjacji.
1.2 Fazy negocjacji I. Przygotowanie do negocjacji. Przed przystąpieniem do negocjacji należy odpowiedzieć na wiele pytań, z których najważniejsze brzmią:
Dlaczego rozpoczynamy negocjacje i czego one mają dotyczyć ?
Kto będzie naszym przeciwnikiem? Jaki przyjmie styl?
Jakie oferty wyjściowe zamierzamy przedstawić? Do jakiego poziomu jesteśmy skłonni czynić ustępstwa?
Gdzie zamierzamy prowadzić negocjacje, w jakim miejscu? (nasze terytorium czy strony przeciwnej)
Jak długo zamierzamy prowadzić rozmowy? Ile czasu możemy poświęcić?
Dobre wyniki w negocjacjach osiąga się przede wszystkim dzięki dobremu przygotowaniu. Jeśli jedna ze stron negocjacyjnych jest lepiej przygotowana to uzyska więcej.
Przygotowanie do negocjacji jest procesem obejmującym kilka ważniejszych
elementów:
- analizę interesów własnych i drugiej strony;
- analizę alternatyw; co zrobisz, jeżeli negocjacje nie zakończą się powodzeniem;
- zdefiniowanie kwestii negocjacyjnych; temat rozmowy; w jakich sprawach chcecie podjąć wspólną decyzję;
- opracowanie obiektywnych kryteriów dla oceny każdej z omawianych kwestii;
- przygotowanie propozycji rozwiązania problemu, w tym oferty wstępnej składanej drugiej stronie.


(…)

… treningu polega na rozładowaniu napięcia i wprowadzeniu poczucia swobody, rozrywki, ciekawości. Spośród technik grupowych myślenia twórczego najsłynniejsza jest “burza mózgów”.
B. Dobór reprezentantów
Zagadnienie to jest bardzo ważne, jeżeli negocjacje są prowadzone przez przedstawicieli. Pierwsza kwestia dotyczy ilości negocjatorów. Najprościej mówiąc powinno ich być tylu, ilu potrzeba, by zabezpieczyć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz