Zarządzanie kryzysem

Wniosek o ogłoszenie upadłości-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zarządzanie kryzysem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Wniosek o ogłoszenie upadłości Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. 2. Wniosek mogą zgłosić również: w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej - każdy ze wspólników odpowiadających bez ograni...

Zarządzanie kryzysem finansowym firmy-prezentacja

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zarządzanie kryzysem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 301

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Zarządzanie kryzysem finansowym firmy-prezentacja, Definicja upadłości przedsiębiorstwa, Identyfikacja przyczyn trudności (kryzysu) przedsiębiorstwa ...

Restrukturyzacja-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zarządzanie kryzysem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Identyfikacja celu restrukturyzacji, Określenie zasad regulaminowych realizacji projektu restrukturyzacji...

Emisja akcji-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Zarządzanie kryzysem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Emisja akcji, Wniosek kredytowy i jego ocena, Analiza wniosku kredytowego...