Zagadnienia egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia egzaminacyjne - strona 1 Zagadnienia egzaminacyjne - strona 2

Fragment notatki:

1. Wymień przynajmniej dwa rodzaje gruntów sypkich i trzy rodzaje gruntów spoistych.
2. Naszkicuj przybliżony przekrój ściany szczelnej stalowej typu,, Larssena”.
3. Jakie warunki pozwalają na wykonanie ławy fundamentowej z betonu?
4. Jakie materiały tworzą mieszankę betonu cementowego?
5. Kiedy konieczne staje się zbrojenie ławy fundamentowej prętami stalowymi?
6. W jakich warunkach decydujemy się na zastosowanie fundamentów na palach?
7. Naszkicuj konstrukcję więźby dachowej zaznaczając : krokiew, jętkę, oczep, słup miecz.
8. Jak wygląda dach „z półszczytem dolnym”.?
9. Naszkicuj strop belkowy drewniany ze ślepym pułapem
10. Naszkicuj strop belkowy Kleina.
11. Naszkićuj przykład stropodachu pełnego.
12. Podaj przykład muru szczelinowego oraz muru warstwowego
13. Naszkicuj schódy dwubiegowe ze spocznikiem międzypiętrowym
14. Jak opisuje się najczęściej relacje zachodzącą pomiędzy wysokością a szerokością stopnia schodów?
15. Proszę naszkicować okno skrzynkowe
16. Podaj na jakim etapie procesu inwestycyjnego znajdują zastosowanie harmonogramy ogólne budowy.
17. Wymień przykładowy układ treści biznes planu opracowanego dla budynku komercyjnego ( sprzedaż wynajem).
18.19. Jakie dane wyjściowe powinny zostać ustalone przez strony umawiające się na wynagrodzenie określone kosztorysem?
20. Do czego wykorzystywane są metody analizy CPM i PERT?
21. Proszę podać krótkie definicje następujących pojęć: IKR i NPV
22. Określ najkrócej właściwości folii hydroizolacyjnych i paraizolacji.
23. Jak wykonywane są ściany szczelinowe wykopów szerokoprzestrzemiych.
24. Wymień kolejne etapy procesu inwestycyjnego.
25. Czym różni się wiązar dachowy od więźby dachowej?
26. Jakie warunki muszą zostać spełnione przy wyprowadzeniu komina dymowego ponad połać dachową?
27. Wymień zasady krycia dachu wiórem osikowym?
28. Jaka istotna decyzja administracyjna umożliwia rozpoczęcie prac projektowych?
29. Naszkicuj budynek o konstrukcji trzynawowej.
30. Naszkicuj drzwi z lewym skrzydłem.
31. Na poziomie jakich elementów konstrukcyjnych pojawiają się w ścianach konstrukcyjnych wieńce?
1. Określ przybliżone kąty stoku naturalnego gruntów sypkich i spoistych.
2. Naszkicuj przekrój ściany „Berlińskiej
3. Jakie warunki wymuszają zbrojenie ław fundamentowych?
4. Jaki podstawowy materiał jest zużywany przy produkcji materiałów ceramicznych?
5. W jaki sposób wykonywane są pale Franki?


(…)

…. Na poziomie jakich elementów konstrukcyjnych pojawiają się w ścianach zewnętrznych wieńce?
9. Naszkicuj konstrukcję więźby dachowej zaznaczając : płatwie, podwaliny, słupy.
10. Jak wygląda dach z półszczytem górnym.?
11. Naszkicuj strop belkowy drewniany nagi ocieplony od góry.
12. Naszkicuj strop belkowy Ackwermana.
13. Naszkicuj przykład stropodachu pełnego.
14. Podaj przykład muru szczelinowego oraz muru…
… komina dymowego ponad połać dachową?
26. Wymień zasady krycia dachu wiórem osikowym?
27. Jaka istotna decyzja administracyjna umożliwia rozpoczęcie prac projektowych?
28. Jakie dane wyjściowe powinny zostać ustalone przy założeniu, że wynagrodzenie będzie następowało po przedstawieniu kosztorysu?
29. Naszkicuj budynek o konstrukcji czteronawowej.
30 Na elewacji budynku zaznacz cokół i gzymsy

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz