Zadania z fizyki - marzec 2010 - druga grupa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania z fizyki - marzec  2010 - druga grupa - strona 1

Fragment notatki:

ZADANIA Z FIZYKI NA DZIEŃ 8 MARCA 2010 GGiOŚ, I ROK - GRUPA 2 (poniedziałek 14.15) 1. Znaleźć amplitudę drgań harmonicznych punktu materialnego, jeżeli jego całkowita energia jest równa 4·10 -2 J, a działająca nań siła przy wychyleniu do połowy amplitudy jest równa 2 N.
2. Kulka o masie 200 g zawieszona na sprężynie wykonuje drgania z częstością 5 Hz. Znaleźć współczynnik sprężystości sprężyny.
3. Do końców pręta o masie m = 60 g i długości L = 49 cm przymocowano dwie kulki o masach m 1 = 70 g i m 2 = 90 g. Pręt zawieszono tak, że może on wykonywać wahania wokół poziomej osi przechodzącej przez jego środek. Znaleźć okres małych wahań tego pręta.
4. Dwa kutry zbliżają się do siebie z jednakowymi szybkościami v = 10 m/s. Z pierwszego kutra wysłany jest sygnał ultradźwiękowy o częstości ν = 50 kHz, który odbija się od drugiego kutra i odbierany jest na pierwszym kutrze. Znaleźć częstość odbieranego sygnału.
5. Do mieszaniny wody z lodem o masie m 1 = 200 g wpuszczamy parę wodną o masie m 2 = 15 g i o temperaturze t 2 = 100 0 C. Po ustaleniu się równowagi termicznej temperatura wody podniosła się do t = 0,4 0 C. Ile było lodu w wodzie? Ciepło parowania wody R 1 = 539,6 cal/g, ciepło topnienia lodu R 2 = 79,7 cal/g, ciepło właściwe wody c = 1 cal/g/stop.
6. Kalorymetr miedziany o masie m 1 = 100 g zawiera m 2 = 1 kg wody o temperaturze t 1 = 15 0 C. Do tego kalorymetru wrzucamy m 3 = 75,45 g lodu o temperaturze t 2 = 0 0 C. Po ustaleniu się równowagi termicznej końcowa temperatura wyniosła t = 8,4 0 C. Ciepło właściwe miedzi wynosi c 1 = 0,093 cal/g/stop. Obliczyć ciepło topnienia lodu.
7. Ciało poruszające się pionowo w dół z szybkością 1 m/s wada do wody i w ciągu 0,5 s zanurza się na głębokość 1,2 m. Znaleźć gęstość tego ciała, zaniedbując siłę oporu lepkiego wody.
8. Parowóz ma zbiornik wody o długości L = 4 m. W tylnej ściance zbiornika w odległości h = 1 m od górnego poziomu wody powstał otworek, przez który wypływa strumień wody. Znaleźć szybkość tego strumienia, jeżeli parowóz jedzie z przyspieszeniem a = 0,5 m/s 2 . Jaka byłaby szykość wypływu wody, gdyby parowóz hamował z takim samym co do wartości bezwzględnej opóźnieniem?
9. Znaleźć szybkość przepływu wody w szerokiej części poziomej rury o zmiennej grubości, jeżeli promień przekroju wąskiej części jest 3 razy mniejszy od promienia przekroju szerokiej części, a różnica ciśnień wody w obu częściach rury Δp = 10 4 N/m 2 .
10. W kuli o średnicy 20 cm znajduje się 7 g powietrza. Do jakiej temperatury można ogrzać tę kulę, jeżeli maksymalne ciśnienie, które wytrzymują ścianki kuli, wynosi 3·10 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz