Wzór-Zażalenie na postanowienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonanalności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Zażalenie na postanowienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonanalności - strona 1

Fragment notatki:

Wrocław, 11.09.2000 r.
Izba Skarbowa
we Wrocławiu
za pośrednictwem
Urzędu Skarbowego
Dział Egzekucyjny we Wrocławiu
Skarżący: Jan Nowak
sgn. Akt. US 123/12/00 Zażalenie na postanowienie Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z 1.08.2000 r. z wnioskiem o wstrzymanie wykonania egzekucji. Na mocy art. 236 § l i art. 238 ordynacji podatkowej:
1. zaskarżam postanowienie Urzędu Skarbowego z 1.08.2000 r. o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego 2. wnoszę o wstrzymanie wykonania egzekucji wszczętej na podstawie decyzji US 123/00 z 1.08.2000 r. Uzasadnienie W zaskarżonym postanowieniu Urząd Skarbowy odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec skarżącego uzasadniając to brakiem podstaw i powołując się przy tym na treść art. 56 § l ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Niewątpliwie powołując się na niniejszy przepis Urząd Skarbowy prawidłowo i w sposób dosłowny zinterpretował prawo.
Jednakże pkt l cytowanego przepisu mówi, że postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu w przypadku wstrzymania wykonania egzekucji. Tym samym wstrzymanie wykonania egzekucji przez organ nadrzędny wobec Urzędu Skarbowego spowoduje, iż spełni się przesłanka zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
Składam niniejszy wniosek o wstrzymanie wykonania egzekucji, ponieważ zachodzą uzasadnione do powody takiego postępowania.
Wszczęcie egzekucji spowoduje, że na egzekucji ucierpię nie tylko ja lecz i cała moja rodzina, a w szczególności małoletnie dzieci, które nie będą miały możliwości zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, jako, że jestem jedynym żywicielem rodziny.
Niewątpliwie istotnym jest fakt, że w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie przed NSA w Gdańsku, które to rozstrzygnięcie mieć będzie kluczowe znaczenie dla całej sprawy.
Wobec powyższych faktów wnoszę jak na wstępie.
Jan Nowak
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz