Wzór-Zażalenie na postanowienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonanalności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Zażalenie na postanowienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonanalności - strona 1

Fragment notatki:

Wrocław, 11.09.2000 r.
Izba Skarbowa
we Wrocławiu
za pośrednictwem
Urzędu Skarbowego
Dział Egzekucyjny we Wrocławiu
Skarżący: Jan Nowak
sgn. Akt. US 123/12/00 Zażalenie na postanowienie Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z 1.08.2000 r. z wnioskiem o wstrzymanie wykonania egzekucji. Na mocy art. 236 § l i art. 238 ordynacji podatkowej:
1. zaskarżam postanowienie Urzędu Skarbowego z 1.08.2000 r. o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego 2. wnoszę o wstrzymanie wykonania egzekucji wszczętej na podstawie decyzji US 123/00 z 1.08.2000 r. Uzasadnienie W zaskarżonym postanowieniu Urząd Skarbowy odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec skarżącego uzasadniając to brakiem podstaw i powołując się przy tym na treść art. 56 § l ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Niewątpliwie powołując się na niniejszy przepis Urząd Skarbowy prawidłowo i w sposób dosłowny zinterpretował prawo.
Jednakże pkt l cytowanego przepisu mówi, że postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu w przypadku wstrzymania wykonania egzekucji. Tym samym wstrzymanie wykonania egzekucji przez organ nadrzędny wobec Urzędu Skarbowego spowoduje, iż spełni się przesłanka zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
Składam niniejszy wniosek o wstrzymanie wykonania egzekucji, ponieważ zachodzą uzasadnione do powody takiego postępowania.
Wszczęcie egzekucji spowoduje, że na egzekucji ucierpię nie tylko ja lecz i cała moja rodzina, a w szczególności małoletnie dzieci, które nie będą miały możliwości zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, jako, że jestem jedynym żywicielem rodziny.
Niewątpliwie istotnym jest fakt, że w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie przed NSA w Gdańsku, które to rozstrzygnięcie mieć będzie kluczowe znaczenie dla całej sprawy.
Wobec powyższych faktów wnoszę jak na wstępie.
Jan Nowak
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz