Wzór-Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych - strona 1 Wzór-Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych - strona 2

Fragment notatki:

..........................., dnia .............................
Urząd Skarbowy
w ...............................................
Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych
Wnioskodawca: ........................................
.........................................
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Wnoszę o rozłożenie na raty zaległości podatkowej powstałej z tytułu niezapłacenia należnego podatku w ..................................................................................... płatnego w formie ....................................... z tytułu .................................................................... wraz z należnymi odsetkami. Łączna kwota zaległości wraz z należnymi na dzień dzisiejszy odsetkami wynosi ............... zł.
Uzasadnienie W uzasadnieniu należy przedstawić przyczyny wystąpienia z wnioskiem. Zgodnie z ustawą: Ordynacja podatkowa, organ rozłoży na raty zaległość podatkową tylko ze względu na ważny interes podatnika. Taką ważną przyczyną może być np. zagrożenie bytu podatnika na skutek terminowej zapłaty podatku, choroba podatnika itp. Należy pamiętać o udokumentowaniu tych przyczyn np. zaświadczeniami o chorobie itp. ...............................................................
(podpis wnioskodawcy)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz